برنامه کتابخانه ها

کل اخبار:105

 • برنامه هفته پاياني فروردين 98 ۱۳۹۸-۰۱-۲۴ ۱۳:۱۶

  بخشی از برنامه‌های هفته پایانی فروردین‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  شکوفایی کتاب و اندیشه در بهارِ کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پایانی فروردین‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۱۲-۲۵ ۱۳:۱۴

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم اسفندماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی کشور در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پایانی اسفندماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۱۲-۱۸ ۱۶:۰۶

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم اسفندماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  پذیرایی کتابخانه‌های عمومی کشور درگردهمایی سراسری‌کتابخانه‌گردی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم اسفندماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۱۲-۱۱ ۱۰:۲۳

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم اسفندماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  ویژه برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی کشور در روزهای نیکوکاری

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم اسفندماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • يرنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۷-۱۲-۰۴ ۱۱:۲۹

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست اسفندماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  ویژه برنامه کتابخانه‌های عمومی به مناسبت ولادت بانوی دو عالم

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست اسفندماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه ها ۱۳۹۷-۱۱-۲۷ ۱۱:۱۱

  بخشی از برنامه‌های هفته پایانی بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  پذیرایی زمستانی کتابخانه‌های عمومی با طعم کتاب

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پایانی بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه ها ۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۱۰:۴۵

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  ویژه برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی کشور در چهلمین فجر انقلاب اسلامی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۱۱-۱۳ ۱۱:۱۵

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  استقبال کتابخانه‌های عمومی از چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه هفته دوم بهمن ۱۳۹۷-۱۱-۰۶ ۱۵:۱۱

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  ویژه برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • فاطمیه ۱۳۹۷-۱۰-۲۹ ۱۱:۴۸

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست بهمن‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛

  ویژه برنامه‌های «سوگ گل یاس» در کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۱۰-۲۲ ۱۲:۵۰

  از سوی روابط عمومی و امور بین الملل نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم دی‌ماه کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم دی‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۱۰-۱۵ ۱۱:۵۱

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم دی‌ماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  میزبانی زمستانی کتابخانه‌های عمومی با مطالعه و اندیشه

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم دی‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۱۰-۰۸ ۱۵:۱۱

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم دی‌ماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  ویژه برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی به مناسبت روز بصیرت و میثاق با ولایت

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم دی‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه ها ۱۳۹۷-۱۰-۰۱ ۰۹:۴۶

  از سوی روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  برنامه‌های هفته نخست دی ماه کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست دیماه از سوی روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۹-۲۴ ۱۳:۴۱

  از سوی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم آذرماه کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم آذرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۹-۱۷ ۱۲:۴۴

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم آذرماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  طعم شیرین کتاب و کتابخوانی در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم آذرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۹-۱۰ ۱۲:۳۹

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم آذرماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  گرمی کتاب و کتابخانه در روزهای سرد پاییزی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم آذرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۹-۰۳ ۱۲:۴۹

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست آذرماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  مهمانی کتابخانه‌ها برای میلاد پیامبر مهربانی‌ها

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست آذرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • هفته کتاب ۱۳۹۷-۰۸-۲۷ ۱۲:۱۰

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم آبان‌ماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  حال خوشِ سرودن شعری دوباره با کتاب

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم آبان‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۸-۱۲ ۱۵:۵۳

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم آبان‌ماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  از قاف تا تنهاترین سردار همراه با مسافر هشتم

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم آبان‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • اربعین ۱۳۹۷-۰۸-۰۵ ۱۶:۰۱

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست آبان‌ماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  طنین  نوایِ اربعین حسینی در کتابخانه های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست آبان‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۷-۲۸ ۱۲:۰۳

  پیشنهاد پاییزی کتابخانه‌های عمومی به اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی؛

  لذت خواندن کتاب در بارانِ پاییزی آبانماه

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پایانی مهرماه و روزهای آغازین آبان‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • عصای سفید ۱۳۹۷-۰۷-۲۱ ۱۶:۰۳

  بخشی از برنامه‌های هفته چهام مهرماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  گرامیداشت سالروز عصای سفید در خانه یارِ مهربان

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم مهرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۷-۱۴ ۱۶:۴۱

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم مهرماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  تدارکِ کتابخانه‌های عمومی کشور برای روز ملی کودک

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم مهرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۷-۰۷ ۱۳:۱۴

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم مهرماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  همنشینی کتابخانه و مدرسه با بویِ ماه مهر

   بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم مهرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۲:۵۵

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست مهرماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  از سنگر دفاع و ایثار تا سنگر اندیشه و کتابخانه‌

   بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست مهرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۶-۲۴ ۱۱:۳۰

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم شهریورماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

   پیام و یادِ عاشورا مهمان کتابخانه‌های عمومی

   بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم شهریورماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۶-۱۷ ۱۱:۵۵

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم شهریورماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  واپسین گام‌های تابستان در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم شهریورماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ ۱۳:۲۸

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم شهریورماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  روزهای کتاب و کتابخوانی به وقت شهریور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم شهریورماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۶-۰۳ ۱۶:۱۱

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست شهریورماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  مهمانی عطر ولایت و امامت در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست شهریورماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.