برنامه کتابخانه ها

کل اخبار:80

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۲:۵۵

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست مهرماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  از سنگر دفاع و ایثار تا سنگر اندیشه و کتابخانه‌

   بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست مهرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۶-۲۴ ۱۱:۳۰

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم شهریورماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

   پیام و یادِ عاشورا مهمان کتابخانه‌های عمومی

   بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم شهریورماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۶-۱۷ ۱۱:۵۵

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم شهریورماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  واپسین گام‌های تابستان در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم شهریورماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۶-۱۰ ۱۳:۲۸

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم شهریورماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  روزهای کتاب و کتابخوانی به وقت شهریور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم شهریورماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۶-۰۳ ۱۶:۱۱

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست شهریورماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  مهمانی عطر ولایت و امامت در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست شهریورماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۵-۲۷ ۱۳:۱۶

  بخشی از برنامه‌های هفته پنجم مردادماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  روایت «ایمان و بندگی» در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پنجم مردادماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۵-۲۰ ۱۲:۱۳

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم مردادماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  گرامیداشت یک پیوند آسمانی در کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم مردادماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۵-۱۳ ۱۵:۰۳

  بخشی از برنامه‌های هفته سوم مردادماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  فراغت تابستانی در سایه کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم مردادماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۵-۰۶ ۱۳:۲۶

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم مردادماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  وقت خوش مطالعۀ تابستانی

   بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم مردادماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه كتابخانه‌ها ۱۳۹۷-۰۴-۳۰ ۱۰:۵۶

  بخشی از برنامه‌های هفته نخست مردادماه کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  شمیم عطر رضوی در کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست مردادماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۴-۲۳ ۱۵:۳۲

  اعلام بخشی از برنامه‌های هفته چهارم تیرماه کتابخانه‌های عمومی کشور؛

  ویژه برنامه‌های تابستانی کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم تیرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۲:۴۳

  از سوی اداره کل روابط عمومی نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه های هفته سوم تیرماه کتابخانه های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم تیرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۰۹:۲۶

  اعلام بخشی از برنامه‌های هفته دوم تیرماه کتابخانه‌های عمومی کشور؛

  تیرماهِ داغ کتاب و کتابخوانی در سایه کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم تیرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۴-۰۲ ۰۰:۰۱

  اعلام بخشی از برنامه‌های هفته نخست تیرماه کتابخانه‌های عمومی کشور؛

  چتری برای لذت کتابخوانی در گرمای تابستان

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست تیرماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۱۳:۴۷

  از سوی روابط عمومی نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های هفته چهارم خردادماه کتابخانه‌های عمومی کشور

   بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم خردادماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۳-۱۲ ۱۲:۰۸

  بخشی از برنامه‌های هفته دوم خردادماه از سوی روابط عمومی نهاد اعلام شد؛

  دور عاشقان در کتابخانه های عمومی کشور

   بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم خردادماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۲-۲۲ ۱۳:۲۵

  همزمان با چهارمین هفته اردیبهشت‌ماه صورت می‌پذیرد؛

  گلگشت ادب پارسی در کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم اردیبهشت‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۲-۱۵ ۱۷:۲۸

  از سوی روابط عمومی نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته سوم اردیبهشت‌ماه

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم اردیبهشت‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۲-۰۸ ۱۶:۰۵

  از سوی روابط عمومی نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته دوم اردیبهشت‌ماه

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم اردیبهشت‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۲-۰۱ ۱۲:۰۲

  از سوی روابط عمومی نهاد اعلام شد؛

  بخشی از برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی کشور در هفته نخست اردیبهشت‌ماه

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته نخست اردیبهشت‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۱-۲۶ ۱۶:۱۰

  پذیرایی کتابخانه‌های عمومی از علاقه‌مندان به کتاب در هفته پایانی ماه فروردین؛

  شکوفایی اندیشه در بهارِ کتابخانه‌های عمومی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پایانی فروردین‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۷-۰۱-۱۸ ۱۲:۱۳

  پذیرایی کتابخانه‌های عمومی از علاقه‌مندان به کتاب در سومین هفته از ماه فروردین؛

  وزش دوباره نسیم باد بهاری در کتابخانه‌های عمومی کشور

   بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم فروردین‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۶-۱۲-۲۶ ۱۳:۰۱

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پایانی اسفندماه اعلام شد؛

  برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی کشور در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶

   بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پایانی اسفندماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۶-۱۲-۱۹ ۱۴:۱۹

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم اسفندماه اعلام شد؛

  وزیدن نسیم نوروزی بر کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم اسفندماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۶-۱۲-۱۲ ۱۳:۳۵

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم اسفندماه اعلام شد؛

  پذیرایی کتابخانه‌های عمومی کشور در گردهمایی سراسری کتابخانه گردی

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم اسفندماه با محوریت میزبانی ۴۶۷ کتابخانه عمومی در قالب طرح کتابخانه‌گردی از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۶-۱۲-۰۶ ۱۲:۲۳

  از سوی روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اعلام شد؛

  برنامه‌های ویژه کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم اسفندماه

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم اسفندماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • شهادت حضرت زهرا ۱۳۹۶-۱۱-۲۸ ۱۳:۲۷

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پایانی بهمن‌ماه اعلام شد؛

  ویژه برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی کشور در سوگ شهادت حضرت زهرا(س)

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته پایانی بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۶-۱۱-۲۱ ۱۷:۰۳

  اعلام بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته  چهارم بهمن‌ماه؛

  کتابداران و اعضای کتابخانه‌های عمومی کشور به استقبال سالروز پیروزی انقلاب اسلامی می‌روند

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته چهارم بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ ۱۸:۴۱

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم بهمن‌ماه اعلام شد؛

  برگزاری بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ برنامه در کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته سوم بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.

 • برنامه کتابخانه ها ۱۳۹۶-۱۱-۰۸ ۱۰:۴۵

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم بهمن‌ماه اعلام شد؛

  جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کتابخانه‌های عمومی کشور

  بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی در هفته دوم بهمن‌ماه از سوی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.