• مهراوه نغمه کهن برگزار می شود

    مهراوه نغمه کهن برگزار می شود

    مهراوه نغمه کهن یکی از برنامه های پویش عمومی روشنان، با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی برگزار می شود.