• سنگرسازان کتابخوان

    سنگرسازان کتابخوان

    ویژه برنامه «سنگرسازان کتابخوان» با هدف معرفی شهدای کتابخوان در کتابخانه عمومی شهیدجاویدالاثر مینکی برگزار شد.