نمایش همه
 • کتابخانه عمومی شهید آیت الله دستغیب شیراز ۱۴۰۳-۰۳-۱۹ ۱۲:۲۱

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ منتشر شد؛

  هر استان ایران چند کتابخانه عمومی و سالن مطالعه دارد؟

  بر اساس تازه‌ترین آمار در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳، ۳۷۹۸ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۷۸ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۳۴ باب کتابخانه مستقل و ۱۳۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • کتابخانه سیار هدهد سفید ۵۵ قزوین ۱۴۰۳-۰۲-۰۲ ۱۵:۲۰

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان اسفند ۱۴۰۲

  بر اساس تازه‌ترین آمار در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲، ۳۷۹۳ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۸۰ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۹ باب کتابخانه مشارکتی، ۳۵ باب کتابخانه مستقل و ۱۲۹ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • افتتاح کتابخانه عمومی شهید آرشام سرایداران در روستای کفترک استان فارس با حضور دبیرکل نهاد ۱۴۰۲-۱۲-۲۶ ۱۵:۵۲

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان بهمن ۱۴۰۲

  بر اساس تازه‌ترین آمار در پایان بهمن ماه ۱۴۰۲، ۳۸۰۴ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۷۸ باب کتابخانه نهادی، ۸۳۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۳۵ باب کتابخانه مستقل و ۱۵۳ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • کتابخانه مرکزی مشهد ۱۴۰۲-۱۱-۱۵ ۱۶:۵۹

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان دی ۱۴۰۲

  بر اساس تازه‌ترین آمار، در حال حاضر ۳۷۹۹ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۷۸ باب کتابخانه نهادی، ۸۳۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۳۵ باب کتابخانه مستقل و ۱۴۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • کتابخانه مرکزی سنندج ۱۴۰۲-۱۰-۱۶ ۱۰:۲۳

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان آذر ۱۴۰۲

  بر اساس تازه‌ترین آمار، در حال حاضر ۳۷۷۹ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۶۹ باب کتابخانه نهادی، ۸۳۶ باب کتابخانه مشارکتی، ۳۵ باب کتابخانه مستقل و ۱۳۹ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • کتابخانه حافظیه شیراز استان فارس ۱۴۰۲-۰۹-۲۱ ۱۳:۰۹

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان آبان ۱۴۰۲

  در حال حاضر ۳۷۷۱ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۶۳ باب کتابخانه نهادی، ۸۳۹ باب کتابخانه مشارکتی، ۳۴ باب کتابخانه مستقل و ۱۳۵ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • کتابخانه سیار استان مرکزی ۱۴۰۲-۰۸-۱۰ ۱۴:۱۷

  فهرست کتابخانه‌های عمومی تا پایان مهر ۱۴۰۲

  بر اساس تازه‌ترین آمار، در حال حاضر ۳۷۵۷ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۶۲ باب کتابخانه نهادی، ۸۳۷ باب کتابخانه مشارکتی، ۳۲ باب کتابخانه مستقل و ۱۲۶ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • کتابخانه مرکزی خرم آباد ۱۴۰۲-۰۷-۱۰ ۱۵:۴۴

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۲

  بر اساس تازه‌ترین آمار، در حال حاضر ۳۷۴۶ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۵۶ باب کتابخانه نهادی، ۸۳۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۳۲ باب کتابخانه مستقل و ۱۲۰ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • فهرست کتابخانه ها ۱۴۰۲-۰۶-۱۹ ۱۶:۲۸

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان مرداد ۱۴۰۲

  بر اساس تازه‌ترین آمار، در حال حاضر ۳۷۴۶ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۵۵ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۰ باب کتابخانه مشارکتی، ۳۲ باب کتابخانه مستقل و ۱۱۹ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • فهرست کتابخانه ها ۱۴۰۲-۰۵-۰۹ ۱۰:۱۶

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان تیر ۱۴۰۲

  بر اساس تازه‌ترین آمار، در حال حاضر ۳۷۴۱ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۵۴ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۰ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۹ باب کتابخانه مستقل و ۱۱۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • سالن مطالعه کتابخانه مرکزی مشهد ۱۴۰۲-۰۴-۱۱ ۱۰:۵۶

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان خرداد ۱۴۰۲

  بر اساس تازه‌ترین آمار، در حال حاضر ۳۷۳۵ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۵۱ باب کتابخانه نهادی، ۸۳۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۸ باب کتابخانه مستقل و ۱۱۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازد.

 • کتابخانه سیار ۱۴۰۲-۰۲-۱۶ ۱۲:۴۳

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان فروردین ۱۴۰۲

  بر اساس تازه‌ترین آمار، در حال حاضر ۳۷۳۰  باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۴۶ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۱ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۱۶ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه‌ای می‌پردازند.

 • کتابخانه مرکزی کرمان ۱۴۰۲-۰۱-۲۹ ۱۱:۱۵

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار، در حال حاضر ۳۷۲۷ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۴۵ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۲ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۱۶ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۱۲-۱۵ ۱۵:۵۲

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۲۷ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۴۵ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۶ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۹ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۱۱-۱۷ ۱۷:۲۲

  فهرست کتابخانه‌های عمومی کشور تا پایان دی ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۲۶ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۴۴ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۷ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۱۰-۱۱ ۱۱:۲۲

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۲۱  باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۸ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۰۹-۱۴ ۱۴:۱۹

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۱۶  باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۳ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۱۳:۳۱

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۱۸ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۱ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۲ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۰۸-۱۱ ۱۴:۳۸

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۲۸ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۴ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۴ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۱۳ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۰۶-۰۷ ۱۵:۵۱

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۲۸ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۵ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۴ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۱۲ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۱-۰۴-۰۶ ۱۳:۴۲

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۲۰ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۲ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۴ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۷ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۱-۰۳-۱۸ ۰۹:۴۲

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۱۷ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۱ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۲ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۷ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۱-۰۱-۳۱ ۰۹:۴۲

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۰۰ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۲۶ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۱ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۸ باب کتابخانه مستقل و ۹۵ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • مهربانی در مهر ۱۴۰۰-۱۱-۰۶ ۱۳:۵۸

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان دی ماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۶۶۵ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۰۰ باب کتابخانه نهادی، ۸۶۱ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۷۷ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ ۱۵:۲۵

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان آذرماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۶۵۷ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۹۶ باب کتابخانه نهادی، ۸۶۰ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۶ باب کتابخانه مستقل و ۷۵ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۰-۰۹-۳۰ ۱۳:۳۶

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۶۳۴ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۸۸ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۹ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۴ باب کتابخانه مستقل و ۶۳ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۷:۱۹

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان مهر ماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۶۳۱ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۸۵ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۹ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۴ باب کتابخانه مستقل و ۶۳ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۱۷:۱۶

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳ هزار و ۵۹۸ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۶۵ باب کتابخانه نهادی، ۸۶۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۴ باب کتابخانه مستقل و ۴۱ باب سالن مطالعه در استان های مختلف کشور فعال است.

 • ۱۳۹۹-۱۲-۳۰ ۱۲:۱۵

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳ هزار و ۵۶۷ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۶۲ باب کتابخانه نهادی، ۸۷۱ باب کتابخانه مشارکتی و ۲۴ باب کتابخانه مستقل در استان های مختلف کشور فعال است.

 • مهربانی در مهر ۱۳۹۸-۰۱-۲۳ ۰۹:۵۸

  فهرست کتابخانه‌های عمومی در طرح «مهربانی در مهر»

  هموطنان در صورت تمایل می‌توانند نوشت افزار اسلامی - ایرانی و کتاب های کمک درسی خود را به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل زندگی خود تحویل دهند.