نمایش همه
 • لوگو ۱۴۰۱-۱۰-۱۱ ۱۱:۲۲

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۲۱  باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۸ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۰۹-۱۴ ۱۴:۱۹

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۱۶  باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۳ باب کتابخانه نهادی، ۸۴۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۰۹-۰۱ ۱۳:۳۱

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان مهر ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۱۸ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۱ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۲ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۸ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۰۸-۱۱ ۱۴:۳۸

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۲۸ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۴ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۴ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۱۳ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • لوگو ۱۴۰۱-۰۶-۰۷ ۱۵:۵۱

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۲۸ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۵ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۴ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۱۲ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۱-۰۴-۰۶ ۱۳:۴۲

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۲۰ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۲ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۴ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۷ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۱-۰۳-۱۸ ۰۹:۴۲

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۱۷ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۳۱ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۲ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۱۰۷ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۱-۰۱-۳۱ ۰۹:۴۲

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۷۰۰ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۲۶ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۱ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۸ باب کتابخانه مستقل و ۹۵ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • مهربانی در مهر ۱۴۰۰-۱۱-۰۶ ۱۳:۵۸

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان دی ماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۶۶۵ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۷۰۰ باب کتابخانه نهادی، ۸۶۱ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۷ باب کتابخانه مستقل و ۷۷ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۰-۱۰-۱۵ ۱۵:۲۵

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان آذرماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۶۵۷ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۹۶ باب کتابخانه نهادی، ۸۶۰ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۶ باب کتابخانه مستقل و ۷۵ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۰-۰۹-۳۰ ۱۳:۳۶

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۶۳۴ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۸۸ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۹ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۴ باب کتابخانه مستقل و ۶۳ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۱۷:۱۹

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان مهر ماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳۶۳۱ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۸۵ باب کتابخانه نهادی، ۸۵۹ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۴ باب کتابخانه مستقل و ۶۳ باب سالن مطالعه در سطح کشور به ارائه خدمات کتابخانه ای می پردازد.

 • ۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۱۷:۱۶

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳ هزار و ۵۹۸ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۶۵ باب کتابخانه نهادی، ۸۶۸ باب کتابخانه مشارکتی، ۲۴ باب کتابخانه مستقل و ۴۱ باب سالن مطالعه در استان های مختلف کشور فعال است.

 • برنامه های دهه کرامت 1400 (کلی) ۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۲:۰۲

  با مشارکت آستان مقدس حضرت معصومه(س)؛

  ویژه برنامه‌های بزرگداشت دهه کرامت در قم برگزار می‌شود

  اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم با همکاری آستان مقدس حضرت معصومه(س) و محفل ادبی پروین اعتصامی، ویژه برنامه‌های بزرگداشت دهه کرامت را به صورت مجازی برگزار می‌کند.

 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۵ ۱۴:۱۶

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳ هزار و ۵۶۷ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۶۲ باب کتابخانه نهادی، ۸۷۱ باب کتابخانه مشارکتی و ۲۴ باب کتابخانه مستقل در استان های مختلف کشور فعال است.

 • ۱۳۹۹-۱۲-۳۰ ۱۲:۱۵

  فهرست کتابخانه های عمومی کشور تا پایان اسفندماه ۱۳۹۹

  بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در حال حاضر ۳ هزار و ۵۶۷ باب کتابخانه عمومی شامل ۲۶۶۲ باب کتابخانه نهادی، ۸۷۱ باب کتابخانه مشارکتی و ۲۴ باب کتابخانه مستقل در استان های مختلف کشور فعال است.

 • مهربانی در مهر ۱۳۹۸-۰۱-۲۳ ۰۹:۵۸

  فهرست کتابخانه‌های عمومی در طرح «مهربانی در مهر»

  هموطنان در صورت تمایل می‌توانند نوشت افزار اسلامی - ایرانی و کتاب های کمک درسی خود را به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل زندگی خود تحویل دهند.