• جشنواره «مادران قصه گو»

    جشنواره «مادران قصه گو»

    «جشنواره مادران قصه گو» به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فردوس با همکاری کانون خاتون مهرِ تون برگزار شد.