• تلاش برای برقراری عدالت فرهنگی در کشور

    تلاش برای برقراری عدالت فرهنگی در کشور

    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سفر به استان ایلام به منظور بررسی برنامه های فرهنگی و هنری این استان، اظهار داشت: رویکرد دولت تدبیر و امید و به تبع آن وزارتخانه، برقراری عدالت فرهنگی در سراسر کشور است.