صورت جلسات

صورت جلسه اول کمیته بررسی صدور مجوز ایجاد کتابخانه عمومی ویژه و سالن‌های مطالعه را از اینجا دریافت کنید.

صورت جلسه دوم کمیته بررسی صدور مجوز ایجاد کتابخانه عمومی ویژه و سالن‌های مطالعه را از اینجا دریافت کنید.

صورت جلسه سوم کمیته بررسی صدور مجوز ایجاد کتابخانه عمومی ویژه و سالن‌های مطالعه را از اینجا دریافت کنید.

صورت جلسه چهارم کمیته بررسی صدور مجوز ایجاد کتابخانه عمومی ویژه و سالن‌های مطالعه را از اینجا دریافت کنید.

صورت جلسه پنجم کمیته بررسی صدور مجوز ایجاد کتابخانه عمومی ویژه و سالن‌های مطالعه را از اینجا دریافت کنید.

صورت جلسه ششم کمیته بررسی صدور مجوز ایجاد کتابخانه عمومی ویژه و سالن‌های مطالعه را از اینجا دریافت کنید.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
2 + 0 =