دستورالعمل‌ها

دستورالعمل تعیین محدوده‌های خدمت را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل نظام آماری را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل انتخاب مسئول کتابخانه شهری را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل کمد اعضا را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل اسناد، نسخ خطی و نفایس چاپی را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل امانت منابع کتابخانه را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل انتصاب رؤسای ادارات شهرستان را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل ارائه خدمات به نابینایان و کم‌بینایان را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل نامگذاری را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل بخش نشریات را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل ساعت فعالیت کتابخانه‌های عمومی را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل کتابخانه سیار را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل کارآموزی در کتابخانه را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل عضویت در کتابخانه‌های عمومی را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل ارائه خدمات به ناشنوایان و کم‌شنوایان را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل وجین منابع اطلاعاتی را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل رفخوانی را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل اداره مرکز مبادله را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل کتابدار افتخاری را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل انعقاد تفاهم نامه های استانی را از اینجا دریافت کنید.

دستورالعمل تولید کتاب بریل را از اینجا دریافت کنید.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
4 + 6 =