استانداردها

استاندارد کتابخانه های عمومی ایران را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد خدمات کتابخانه عمومی برای نابینایان و کم بینایان را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد شاخص های عملکرد کتابخانه ها را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد رهنمودهای ایفلا برای کتابخانه های سیار را از اینجا دریافت کنید.

استانداردها و رهنمودهای فضای کتابخانه عمومی را از اینجا دریافت کنید.

استانداردها و رهنمودهای کتابخانه های عمومی استرالیا را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد رهنمودهای ایفلا: خدمات کتابخانه عمومی برای نوزادان، کودکان و نوجوانان را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد رهنمودهای ایفلا: مدیریت منابع اهدایی به کتابخانه را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد استانداردهای پایه۱؛ تعریف کتابخانه عمومی را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد تراکنش امانت‌های بین کتابخانه ای را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد شرایط کیفی و آمارهای پایه برای ساختمان کتابخانه‌ها- فضا، عملکرد و طراحی را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان و نوجوانان را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد رهنمودهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای کتابخانه های عمومی در دوران کرونا را از اینجا دریافت کنید.

استاندارد استاندارد خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان را از اینجا دریافت کنید.

استانداردهای پایه۲؛ تخصیص فضای کتابخانه‌های عمومی را از اینجا دریافت کنید.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
4 + 0 =