فهرست و اطلاعات مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

ردیف

پست رسمی

نام

نام‌خانوادگی

تاریخ تولد

تاریخ انتصاب

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل خدمت

۱

دبیرکل نهاد

مهدی 

رمضانی

۷ خرداد ۱۳۶۲

۲۳ آذر ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

اندیشه سیاسی در اسلام

ستاد مرکزی

۲

مدیرکل امور عمرانی

هادی

امیری

۳۰ شهریور ۱۳۶۲

۷ آذر ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

ستاد مرکزی

۳

مدیرکل امور استانها، انجمن ها و مشارکت ها

محمدهادی

ناصری طاهری 

۱۵ خرداد ۱۳۶۱ ۱ آذر ۱۴۰۲

کارشناسی ارشد

اندیشه سیاسی در اسلام

ستاد مرکزی

۴

سرپرست دفتر مرکزی حراست

محمدعلی میرزایی

۳ آبان ۱۳۶۰

۱ مهر ۱۴۰۲

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

ستاد مرکزی

۵

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل

محمدمهدی

زرافشان

۳۰ بهمن ۱۳۶۸

۴ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی مدیریت دولتی

ستاد مرکزی

۶

معاون اداری و مالی

هوتن

والی نژاد

۲۴ اسفند ۱۳۵۹

۵ فروردین ۱۴۰۲

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ستاد مرکزی

۷

معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات

سیدباقر

میرعبداللهی

۳ خرداد ۱۳۴۸

۱ شهریور ۱۳۹۳

دکتری

الهیات و معارف اسلامی

ستاد مرکزی

۸

معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی

محمدرضا

هراتی

۲۰ خرداد ۱۳۶۴

۵ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

ستاد مرکزی

۹

ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی

مهدی

لطیفی

ستاد مرکزی

۱۰

مدیرکل منابع انسانی و امور پشتیبانی

محمدعلی

محمدی

۲۸ شهریور ۱۳۶۱

۷ دی ۱۴۰۰

کارشناسی 

حسابداری

ستاد مرکزی

۱۱

مدیرکل دفتر امور حقوقی

حسن

فرخی

۱۵ شهریور ۱۳۴۹

۱ آذر ۱۴۰۲

کارشناسی ارشد

فقه و حقوق

ستاد مرکزی

۱۲

مدیرکل دفتر بودجه، تشکیلات و بهبود مدیریت

حسین

آقایی

۲۲ شهریور ۱۳۶۱

۱۴ دی ۱۴۰۱

کارشناسی

مهندسی عمران

ستاد مرکزی

۱۳

مدیر دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

عباس

نعمتی

۱ فروردین ۱۳۵۴

۹ فروردین ۱۴۰۲

کارشناسی

مدیریت صنعتی

ستاد مرکزی

۱۴

مدیر هسته گزینش

امین

علامتی

۹ شهریور ۱۳۶۸

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

ستاد مرکزی

۱۵

مشاور معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات

فرزانه

پارساء

۲۴ خرداد ۱۳۴۷

۱ فروردین ۱۳۹۶

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۱۶

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی

سکینه

قاسم‌پور

۱۲ بهمن ۱۳۶۲

۸ مرداد ۱۴۰۱

دکتری

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۱۷

مدیرکل دفتر پژوهش و آموزش

سجاد

محمدیان

۲۳ شهریور ۱۳۶۶

۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۱۸

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

احسان

کاوه

۱۶ بهمن ۱۳۵۸

۳۰ فروردین ۱۴۰۲

کارشناسی

علوم سیاسی

ستاد مرکزی

۱۹

مشاور معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی

مرضیه 

خالویی

۲۸ شهریور ۱۳۶۰

۲۶ بهمن ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

ستاد مرکزی

۲۰

مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌ها

حامد 

عبدوس

۳۰ خرداد ۱۳۶۸

۸ خرداد ۱۴۰۲

کارشناسی ارشد

معارف اسلامی و علوم سیاسی

ستاد مرکزی

۲۱

مدیرکل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی

محمدرضا

اسفاری

۵ شهریور ۱۳۶۱

۲ مهر ۱۴۰۱

کارشناسی

مهندسی برق

ستاد مرکزی

۲۲

مدیرکل توسعه کتابخانه‌ها

اصغر

گودرزی

۳ دی ۱۳۶۱

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۲۳

مدیرکل

پروانه

رضا قلی‌زاده

۵ شهریور ۱۳۵۵

۱ تیر ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی

استان اردبیل

۲۴

مدیرکل

علی

شاه نظری

۱ بهمن ۱۳۵۷

۲۸ اسفند ۱۴۰۱

دکتری

مدیریت بازرگانی

استان اصفهان

۲۵

مدیرکل

علی

معدنی‌پور

 ۵ مرداد ۱۳۵۷

۸ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

استان البرز

۲۶

مدیرکل

سمیه

حیدری

 ۱۷ شهریور ۱۳۶۰

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

کارشناسی 

مهندسی نرم افزار

استان ایلام

۲۷

مدیرکل

اسد

بابائی بارنجی

۳۰ تیرماه ۱۳۵۶ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

استان آذربایجان شرقی

۲۸

مدیرکل

خدیجه

معصومی

۳۰ مهر ۱۳۶۱

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان آذربایجان غربی

۲۹

مدیرکل

حیدر

راهب

۱۵ اسفند ۱۳۶۷

۹ اسفند ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

استان بوشهر

۳۰

مدیرکل

علیرضا

زندوکیلی

۲۷ شهریور ۱۳۵۵

۴ دی ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

تصوف و عرفان اسلامی

استان تهران

۳۱

مدیرکل

احمد

فرهادی بابادی

۴ خرداد ۱۳۶۶

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

فلسفه

استان چهارمحال و بختیاری

۳۲

مدیرکل

محمود

حاجی

۲۱ تیر ۱۳۶۴

۲۳ اسفند ۱۳۹۹

کارشناسی

مدیریت امور فرهنگی

استان خراسان جنوبی

۳۳

سرپرست

حسین

نوربخش

۱ بهمن ۱۳۶۰

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

کارشناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

استان خراسان رضوی

۳۴

مدیرکل

مهدی

آریان

۲۸ شهریور ۱۳۶۱

۳۱ شهریور ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

تاریخ

استان خراسان شمالی

۳۵

مدیرکل

عباس

حسین‌زاده بندقیری

۱۰ تیر ۱۳۶۴

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان خوزستان

۳۶

مدیرکل

محمد

رضاخانی

۱ شهریور ۱۳۵۶

۱ تیر ۱۴۰۱

کارشناسی

فقه و اصول

استان زنجان

۳۷

مدیرکل

محمد

طاهریان

۶ تیرماه ۱۳۵۸

۱۶ آذر ۱۳۹۹

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

استان سمنان

۳۸

مدیرکل

مهدی

جهان تاب

۲۶ آذر ۱۳۵۶

۱۹ اسفند ۱۴۰۲

کارشناسی

علوم کشاورزی

استان سیستان و بلوچستان

۳۹

مدیرکل

محمدحسین

فیروزی

۱ اردیبهشت ۱۳۶۷

۱ اسفند ۱۴۰۱

کارشناسی

حسابداری

استان فارس

۴۰

مدیرکل

فاطمه

محمدبیگی

۹ فروردین ۱۳۶۲

۱ آبان ۱۳۹۸

دکتری

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان قزوین

۴۱

مدیرکل

مهدی

توکلیان

۱ شهریور ۱۳۵۴

۳ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی

درجه ۳ هنری

استان قم

۴۲

مدیرکل

معصومه

حسنی خونسار

۱ مرداد ۱۳۵۶

۲۱ مرداد ۱۴۰۲

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

استان کردستان

۴۳

مدیرکل

احمد

وفائی

۲ آبان ۱۳۵۵

۱ تیر ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

استان کرمان

۴۴

مدیرکل

محمدامین

بهرامی

۲۸ تیر ۱۳۶۸

۹ مرداد ۱۴۰۲

کارشناسی

فلسفه دین

استان کرمانشاه

۴۵

مدیرکل

محسن

جبارنژاد

۳۱ شهریور ۱۳۶۶

۸ خرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

استان کهگیلویه و بویراحمد

۴۶

مدیرکل

عبدالحی

میرزاعلی

۱ آذر ۱۳۴۵

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

استان گلستان

۴۷

مدیرکل

یاسر

تقوی گیلوان

۱۰ خرداد ۱۳۶۰

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی

استان گیلان

۴۸

سرپرست

علی اکبر

سبزیان

استان لرستان

۴۹

مدیرکل

سکینه خاتون

مهدیان‌پور

۲۸ مهر ۱۳۴۷

۱۴ اسفند ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

مدیریت امور فرهنگی

استان مازندران

۵۰

مدیرکل

علی

گودرزی‌زاده

۳۰ شهریور ۱۳۵۸

۱۸ دی ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

استان مرکزی

۵۱

مدیرکل

فرشاد

محمدی

۱ فروردین ۱۳۶۴

۲۱ تیر ۱۴۰۲

کارشناسی

امور فرهنگی

استان هرمزگان

۵۲

مدیرکل

عاطفه

زارعی

۲ فروردین ۱۳۵۵

۱ تیر ۱۳۹۴

دکتری

علم اطلاعات و دانش شناسی

استان همدان

۵۳

مدیرکل

محمدمحسن

رفیعی ابراندآبادی

۱۰ آذر ۱۳۶۲

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان یزد

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
4 + 4 =