شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۲

اعضای شوراها و کمیته‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

اطلاعات شوراها و کمیته‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای اطلاع و بهره‌برداری کاربران به شرح ذیل ارائه می‌شود:

آمار اعضای شوراها و کمیته ها

ردیف

شورا/کمیته

تعداد اعضا

۱

شورای معاونین

۱۱

۲

کمیته بررسی صدور مجوز کتابخانه

۵

۳

شورای حقوق و دستمزد

۸

۴

کمیته نقل و انتقالات

۵


اعضای شورای معاونین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

مهدی رمضانی

دبیرکل

۲

دکتر سیدباقر میرعبداللهی

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات

۳

مهدی رمضانی

معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی

۴

دکتر محمد احمدوند

معاون اداری و مالی

۵

سیدمحمدرضا هاشمی نیا

مدیرکل حراست

۶

هادی امیری

مدیرکل امور عمرانی

۷

عباس نعمتی

سرپرست اداره کل امور مجلس و استان‌ها

۸

مهدی توکلیان

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

۹

علیرضا زند وکیلی

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تهران


اعضای کمیته بررسی صدور مجوز کتابخانه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

دکتر سیدباقر میرعبداللهی

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات

۲

مهدی رمضانی

معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی

۳

دکتر محمد احمدوند

معاون اداری و مالی

۴

هادی امیری

مدیرکل امور عمرانی

۵

اصغر گودرزی

مدیرکل توسعه کتابخانه ها و مشارکت ها


اعضای شورای حقوق و دستمزد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

مهدی رمضانی

دبیرکل

۲

دکتر سیدباقر میرعبداللهی

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات

۳

مهدی رمضانی

معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی

۴

دکتر محمد احمدوند

معاون اداری و مالی

۵

مهدی توکلیان

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

۶

محمدعلی محمدی

مدیرکل منابع انسانی و امور پشتیبانی


 اعضای کمیته نقل و انتقالات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

مهدی رمضانی

معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی

۲

دکتر محمد احمدوند

معاون اداری و مالی

۳ سیدمحمدرضا هاشمی نیا

مدیرکل حراست

۴

محمدعلی محمدی

مدیرکل منابع انسانی و امور پشتیبانی