• ۱۳۹۷-۰۷-۱۴ ۱۸:۱۹

    اطلاعات تماس با مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور

    اطلاعات تماس با مسئولان نهاد کتابخانه ها جهت اطلاع و بهره برداری کاربران به شرح ذیل ارائه می شود:

  • دسترسی به اطلاعات ۱۳۹۷-۰۷-۱۴ ۱۷:۴۱

    دسترسی به اطلاعات

    به منظور دسترسی به اطلاعات مربوط به نهاد کتابخانه های عمومی بخش مستقل «دسترسی به اطلاعات نهاد کتابخانه های عمومی کشور» در پایگاه اطلاع رسانی نهاد ایجاد شده است و اطلاعات مورد نیاز کاربران در این قسمت منتشر خواهد شد.