یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۸

پرویز اذکائی با حضور در طرح ملی کتابخانه گردی گفت:

کتابخانه مرکزی همدان به من عمری دوباره داد

کتابخانه گردی همدان

پژوهشگر برجسته حوزه تاریخ با اشاره به استقبال از طرح ملی کتابخانه‌گردی گفت: معتقدم این اقدام در ارتقای فرهنگ مطالعه موثر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، پرویز اذکائی؛ پژوهشگر برجسته حوزه تاریخ در جمع کتابداران کتابخانه مرکزی همدان، اظهار کرد: بعد از سال‌ها عزلت وقتی کتاب‌هایم به کتابخانه مرکزی همدان منتقل شد و بخشی مجزا به نام بنده شکل گرفت تا در این مرکز فعالیت کنم؛ عمری دوباره یافتم.

وی با اشاره به حضور افراد مختلف در کتابخانه مرکزی و استقبال از طرح ملی کتابخانه‌گردی، گفت: معتقدم این اقدام در ارتقای فرهنگ مطالعه موثر خواهد بود.

این پژوهشگر همدانی، با تاکید به اینکه می‌توان از فضای مجازی در ارتقای فرهنگ مطالعه بهره برد و باید مدیریت بهتری شود»، خاطرنشان کرد: کتاب پایان‌ناپذیر است و حتی اگر به صورت دیجیتالی نیز در دسترس قرار گیرد از آنجا که یک امر انسانی است و انسان در آن دخالت دارد، ادامه خواهد داشت.

اذکائی با اشاره به اینکه کتابخوانی یکی از خصوصیات مکتب اومانیست بود و انتشار کتاب را یک امر اومانیستی می‌دانستند که از قرون وسطی به بعد انتشار پیدا کرد، گفت: البته برای ما مایه مباهات است که در ایران ۶۰۰ سال پیش از اروپا یعنی در دوره اسلامی و پیش از آل بویه کتابخانه‌های بسیاری ایجاد شد.

وی ادامه داد: مامون عباسی افرادی را مامور کرد که به روم بروند و کتاب‌های لاتینی و یونانی را از امپراتورهای بیزانس تهیه و در ایران ترجمه کنند، در زمان آل بویه نیز در قرن سوم و چهارم نهضت نوزایی فرهنگی رخ داد که اروپایی‌ها کتابی به نام احیای فرهنگی ایران نوشتند.

این پژوهشگر همدانی با اشاره به اینکه کتابخوانی سابقه دیرینه در ایران دارد افزود: مادامی که انسان معرفت‌جو وجود داشته باشد حتی اگر در فضای مجازی سیر کند، کتاب از بین نخواهد رفت هر چند ممکن است شکلش تغییر یابد.