سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵

با اعلام دبیرخانه جشنواره روستاهای دوستدار کتاب؛

۳ روستای مازندران به جمع برترین های جشنواره ملی روستاهای دوستدار کتاب راه یافتند

کراپ‌شده - جشنواره روستاها و عشاير دوستدار كتاب

کتابخانه های عمومی روستاهای قادیکلای بزرگ قائمشهر و کردخیل ساری و اداره کتابخانه های عمومی نکا در روستای گلبستان با فعالیت های کتاب محور، نام روستاهای خود را در جمع ۴۰ روستای برتر دوستدار کتاب رساندند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، پس از ارسال مستندات فعالیت های متنوع کتاب محور از سوی کتابخانه های روستایی قادیکلای بزرگ قائمشهر، کردخیل ساری و اداره کتابخانه های عمومی در روستای گلبستان نکا به دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی روستاهای دوستدار کتاب، با اعلام دبیرخانه، این ۳ روستا در رقابت با ۱۳۰۰ روستای شرکت کننده، همراه با ۴۰ روستای دیگر به مرحله نیمه نهایی داوری راه یافتند.

روستای عربخیل بابلسر نیز به دلیل فعالیت های کتاب محور کانون مساجد روستا، همراه با این ۳ روستا که با محوریت کتابخانه های عمومی در جشنواره شرکت کردند، به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

روستاهای ۱۷ استان توانستند در این مرحله از داوری حضور یابند که مازندران با ۴ روستا پس از استان خراسان رضوی که ۵ روستای برتر در این مرحله دارد، در جایگاه دوم کشور قرار گرفت.