چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۱

کتاب‌خوان ماه آذر (۱)

آشنایی با نقش‌های افراد در نظام خانواده

سال‌ها زندگی مشترک اصلاً شوخی و شوخی‌بردار نیست و عرصه زندگی زناشویی مانند صحنه نمایشی زنده است که برای اجرای هر صحنه از آن تنها یک‌بار زمان داریم، در حالی که نتیجه اجرای تک‌تک این صحنه‌ها به بلندای عمرمان در سرنوشت خود و اعضای خانواده‌مان مؤثر است.

«این نقش‌ها واقعی است» مجموعه‌ای است که تلاش دارد نقش‌های بازیگران گوناگون مؤثر در نظام خانواده را معرفی و تبیین کند تا آگاهانه و هنرمندانه در این صحنه وارد شویم و به بهترین نحو به ایفای نقش‌هایمان بپردازیم.

نویسنده معتقد است نظام خانواده به‌خودی‌خود، نقش‌های مشخصی را برای اعضای آن تعریف کرده است که اگر در ایفای آن‌ها خلل و ناهماهنگی ایجاد شود، تعارض‌های خانوادگی شکل خواهد گرفت؛ اما در مقابل، کارکرد مناسب هر یک از اعضا در نقش خود، موجب پایداری و شادکامی و رضایت‌مندی همۀ اعضای خانواده خواهد بود. در این مجلد از کتاب، «نقش‌های زناشویی» زیر ذره‌بین رفته‌اند و کوشش شده تا حقوق و مسئولیت‌های زن و شوهر و نقش آن‌ها در خانواده، تعریف و تبیین شود.

کتاب، دو فصل دارد که فصل اول در حکم مقدمه‌ای برای فصل دوم کتاب است. در فصل اول با عنوان «کلیات»، به سؤالاتی ازاین‌دست، پاسخ داده می‌شود: نقش‌ها بر اساس چه ملاک‌هایی میان زن و شوهر تقسیم می‌شوند؟ پذیرش تفاوت یا تشابه زن و مرد، چه آثاری دربر دارد؟ مهم‌ترین ویژگی‌ها و کارکردهای مردان و زنان کدام است؟ و چه ویژگی و کارکردی برای هر یک از زن و مرد، اهمیت بیشتری دارد؟

در فصل دوم به این سؤالات جواب داده می‌شود: نقش حمایت عاطفی متوجه زن است یا شوهر؟ مهم‌ترین مصادیق حمایت عاطفی، کدام موارد هستند؟ چه تفاوتی میان مدیریت خانه و مدیریت خانواده است؟ اسلام، تأمین مخارج زندگی و خانواده را وظیفۀ چه کسی می‌داند؟ و زندگی در سایه‌سار پرورش معنویت چه پیامدهای روان‌شناختی مثبتی دارد؟

مطالعۀ کتاب، به‌طور ویژه برای همسران جوان و کسانی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارند، توصیه می‌شود.