اخلاق حرفه ای در کتابداری و کتابخانه عمومی

کل اخبار:4

 • مهدی شقاقی (5).jpg ۱۳۹۹-۰۷-۲۱ ۱۲:۰۴

  در پنجمین جلسه از سلسله‌سخنرانی‌های «اخلاق حرفه‌ای در کتابخانه‌های عمومی» مطرح شد؛

  لزوم حساسیت به سرقت علمی برای حفظ ارتباط کتاب با حقیقت

  دکتر مهدی شقاقی در نشست مجازی اخلاق حرفه‌ای کتابداری با عنوان  «سرقت علمی و راه‌های پیشگیری از آن»، ضمن بررسی انواع و مصادیق سرقت علمی گفت: اگر نسبت به سرقت علمی بی‌تفاوت باشیم، در حقیقت کتاب و حقیقت را تضعیف می‌کنیم؛ و این، یعنی تضعیف جایگاه کتابخانه و شأن کتابدار.

 • اخلاق حرفه اي ۱۳۹۹-۰۷-۱۷ ۱۳:۵۱

  در پنجمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های «اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و کتابخانه‌های عمومی» بررسی می‌شود؛

  سرقت علمی و راه‌های پیشگیری آن

  پنجمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های «اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و کتابخانه‌های عمومی» که از طریق فضای مجازی برگزار می شود، دکتر مهدی شقاقی به بررسی موضوع «سرقت علمی و راه‌های پیشگیری آن» می پردازد.

 • مهدی شقاقی (1).jpg ۱۳۹۹-۰۷-۰۲ ۱۰:۲۵

  در دومین نشست «اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و کتابخانه‌های عمومی» مطرح شد؛

  ایجاد فرصت برابر و عدالت‌گرایی در کتابخانه‌های عمومی

  مهدی شقاقی در نشست «نظریه‌های اخلاق هنجاری با نگاه به مسائل کتابخانه‌های عمومی» ضمن پرداختن به آراء اندیشمندان مختلف در این حوزه گفت: هدف از بررسی نظریه‌های اخلاقی در این حوزه، شکل‌گیری گفتمان اخلاقی و یا شدت گرفتن آن در کتابخانه‌های عمومی است.

 • اخلاق حرفه اي ۱۳۹۹-۰۶-۲۶ ۱۳:۴۱

  در دومین جلسه از سلسله سخنرانی‌های «اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و کتابخانه‌های عمومی»؛

  «نظریه‌های اخلاق هنجاری با نگاه به مسائل کتابخانه ­های عمومی» بررسی می شود

  دومین جلسه از سلسله سخنرانی‌های «اخلاق حرفه‌ای در کتابداری و کتابخانه‌های عمومی» که از طریق فضای مجازی برگزار می شود، به بررسی «نظریه‌های اخلاق هنجاری با نگاه به مسائل کتابخانه­ های عمومی» می پردازد.