چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۵

اینفوگرافیک برنامه های فرهنگی نهاد طی ۳ سال گذشته در حوزه نقش زنان در دفاع مقدس