دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳

گزارش تصویری/

فعالیت های فرهنگی کاروان بهار مهربانی در کمپ تربیت بدنی هویزه

فعالیت های فرهنگی کاروان بهار مهربانی در کمپ تربیت بدنی یک هویزه

فعالیت های فرهنگی کاروان بهار مهربانی کتابخانه های عمومی با برنامه هایی از قبیل قصه گویی، مسابقه نقاشی،مولود خوانی، طناب کشی، یزله خوانی توسط کودکان در کمپ تربیت بدنی یک هویزه برگزارشد.