دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹

آثار برگزیدگان چهارمین دوسالانه کارتون کتاب- ۸

جایزه ویژه: ولادیمیر کازانفسکی از اوکراین