یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴

نه شرقی؛ نه غربی

نه شرقي؛ نه غربي

از جمله خصوصیات عصر جدیدی که امام بزرگوار و انقلاب ما در سطح جهان به وجود آوردند، عبارت از اصل آزادی از سلطه و تصرف و نفوذ قدرت های بزرگ است؛ یعنی همان چیزی که در انقلاب ما به عنوان اصل "نه شرقی، نه غربی" شناخته شد.