دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۷

گزارش تصویری/

روز دوم مجموعه کارگاه استقرار نظام جامع آماری نهاد

روز دوم مجموعه کارگاه استقرار نظام جامع آماری نهاد

روز دوم مجموعه کارگاه استقرار نظام جامع آماری نهاد با موضوعات «مبانی آمار رسمی» با تدریس دکتر محمدصادق علیپور و دکتر محمد شیری، و «مدیریت مبتنی بر شواهد و آمار» با تدریس دکتر اشکان شباک و مهدی نقی خانی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد.