یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹

بیش از ۷۳ هزار نسخه کتاب برای ارسال به کتابخانه مرکزی مشهد آماده شده است