دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۷

شیمو، نقاشی، بازی یه وقت منو نندازی

شیمو، نقاشی، بازی یه وقت منو نندازی

فاطمه رمضانی، عضو کتابخانه عمومی باقرالعلوم شهر شوقان با معرفی کتاب "شیمو، نقاشی، بازی یه وقت منو نندازی" در پویش کتاب خوان مجازی شرکت کرده است.