چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۱

سین هشتم: ۵۹۰ نکته هدیه ای برای سبک زندگی بهتر

كتاب خوان مجازي

پریسا زمردی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و عضو فعال کتابخانه شهید باهنر بهار با معرفی کتاب سین هشتم به پویش کتابخوان مجازی پیوسته است.