شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۸

توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان صورت پذیرفت؛

خرید ۵۰ اثر از نویسندگان بومی استان کرمانشاه در سال ۹۶

منابع بومی

اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، با هدف حمایت از نویسندگان و ناشران بومی در سال ۹۶ بیش از ۲۴۰۰ نسخه شامل ۵۰ اثر از نویسندگان و ناشران بومی استان شامل ۲خریداری کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی کرمانشاه، معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه؛ از خرید بیش از ۲۴۰۰ نسخه شامل ۵۰ عنوان کتاب چاپ شده نویسندگان بومی استان برای بهره برداری در کتابخانه های عمومی، با هدف حمایت و معرفی آثار نویسندگان و ناشران بومی استان کرمانشاه در سال ۹۶ خبر داد.

حسنی خونسار ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: اداره کل کتابخانه های عمومی هر سال سعی دارد با هدف تشویق و حمایت از تولید کتاب در استان و همچنین حمایت و معرفی آثار نویسندگان و ناشران بومی استان کرمانشاه تعدادی کتاب جهت تجهیز کتابخانه های عمومی خریداری نماید.

وی در ادامه گفت: آثار خریداری شده در زمینه های مختلف از قبیل: کرمانشاه شناسی، ادبیات، فلسفه، دین، علوم اجتماعی و تاریخ میباشد و اعضای محترم کتابخانه های عمومی استان می توانند در سال آتی از این آثار بهره مند شوند.