یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۰

رئیس موقت مجمع ملی جوانان کشور:

تشکل‌های مردم نهاد در انگیزه بخشی به مطالعه، با نهاد کتابخانه‌ها همگام هستند

رئیس موفقت مرکز ملی جوانان کشور

رئیس موقت مجمع ملی جوانان کشور گفت: تشکل‌های مردم نهاد در عرصه ترغیب و تشویق مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به امر کتابخوانی با نهاد کتابخانه ها همگام هستند.

راشد پرستار با حضور در کتابخانه مرکزی اردبیل و در جریان اجرای طرح کتابخانه‌گردی در اردبیل اظهار کرد: با توجه به اینکه امر کتاب و کتابخوانی از ضرورت‌های زندگی و ارتقای مهارت و دانش است ضروری است همکاری‌های جدی در توسعه این امر با تکیه بر منابع ارزشمند تحقق یابد.

وی گستردگی نظام آموزشی و آگاهی بخشی به افراد جامعه را در قالب توسعه کتابخانه‌ها و استفاده از فضای آنها برای ارتقای دانایی و بصیرت افزایی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در کنار تمام مجموعه‌های دولتی تشکل‌های مردم نهاد نیز ظرفیت خوبی محسوب می‌شوند تا یک اتفاق مبارک در امر کتابخوانی و عادت به مطالعه رقم بخورد تا به سرعت بتوانیم از نتایج سودمند و مفید در این حوزه بهره‌مند شویم.

رئیس موقت مجمع ملی جوانان کشور ادامه داد: ما در مجمع ملی جوانان و تشکل‌های مردم نهاد سعی جدی داریم تا کتابخانه‌های عمومی استان را در قالب برنامه‌های مختلف برای تشویق و انگیزه‌بخشی گروه‌های مختلف به امر مطالعه تقویت کنیم و در این راستا امروز در قالب طرح کتابخانه‌گردی برنامه‌های متنوعی نیز با مشارکت تشکل‌های مردم نهاد اجرایی و عملیاتی شد.

پرستار بیان کرد: با توجه به اثرگذاری حوزه فرهنگ و حمایت از نهادهای تاثیرگذار و فاخر در این بخش امیدواریم در سال‌های آینده با حمایت دولت و مجلس برنامه‌های توسعه و تقویت در سنگر کتابخانه‌های عمومی و رسیدن به اهداف متعالی شکل گرفته و به نتایج مطلوبی برسد.