دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۷

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری بوشهر:

برگ برگ کتاب موجب فرزانگی و بالندگی است

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری بوشهر: برگ برگ کتاب موجب فرزانگی و بالندگی است اسماعیل کاظمی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر با حضور در کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر در طرح کتابخا

اسماعیل کاظمی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر با حضور در کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر در طرح کتابخانه گردی شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، کاظمی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری بوشهر با شرکت در طرح کتابخانه گردی گفت: برگ برگ کتاب موجب فرزانگی و بالندگی است و هر میزان که با مطالعه سر و کار داشته باشیم همانقدر هم آینده روشن تری خواهیم داشت.

کاظمی عنوان کرد: به هر طریق ممکن باید در افزایش سرانه مطالعه تلاش کنیم و امکانات و شرایط را برای اهل دانش و مطالعه کنندگان فراهم کنیم.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استان بوشهر گفت: ایجاد بستر مطالعه از طریق احداث کتابخانه در شأن مردم فرهیخته بوشهر، امری ضروری است که باید در دستور ار قرار بگیرد.