شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۱

علیرضا صمیمی دروازبان تیم ملی فوتسال در روز کتابخانه گردی:

همه اقشار به کتاب و مطالعه نیازمندند

علیرضا صمیمی

علیرضا صمیمی دروازبان تیم ملی فوتسال کشورمان با بازدید از کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر در طرح ملی کتابخانه گردی شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر،  علیرضا صمیمی صبح روز پنجشنبه با حضور در کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر همه مردم را به شرکت در طرح کتابخانه گردی دعوت کرد.

وی افزود: همه اقشار مختل اعم از دکتر، ورزشکار، مهندس، هنرمند و ... به مطالعه و خواندن کتاب نیازمندند.

صمیمی گفت: کتاب برای افزایش سطح دانش یک فرد امری ضروری است و کتابخانه می تواند بخش اعظمی از این نیاز را برای هر فرد تأمین کند.