شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۴

استاندار مازندران در کتابخانه ابن شهرآشوب ساروی:

تجهیز کتابخانه های عمومی از راه های تسریع شکوفایی علمی است

کتابخانه گردی

استاندار مازندران با مشارکت در طرح کتابخانه گردی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه گفت: ترویج این فرهنگ می تواند در فرصت آفرینی برای توسعه استان تاثیرگذار شده و مسیر توسعه را هموار کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، محمد اسلامی استاندار مازندران، همزمان با چهاردهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با حضور در کتابخانه عمومی ابن شهرآشوب ساروی در طرح کتابخانه گردی شرکت کرد و با بخش خای مختلف کتابخانه و خدمات متنوع کتابخانه ای آشنا شد.

وی با بیان اینکه توسعه هر جامعه ای از طرق و مسیرهای مختلف قابل انجام است که کتابخوانی از جمله این بسترهاست، اظهار داشت: تاسیس و تجهیز کتابخانه های عمومی و روزآمد داشتن منابع، از راه های تسریع شکوفایی علمی است.

استاندار مازندران با اشاره به فعالیت های موثر مجموعه های کتابخانه ها در استان، گفت: با تنوع بخشی فعالیت و کارکردهای این مجموعه ها، این بخش می تواند تاثیر خود را در زمینه توسعه استان بر جای بگذارد.

وی با تاکید بر ضرورت تشویق آحاد جامعه به کتاب و کتابخوانی، اضافه کرد: در انجام طرح ها می بایست روندی را پیاده کنیم تا مجریان با بهره گرفتن از فرصت های مطالعاتی و کتاب خواندن نسبت به تدوین طرح ها اقدام کنند.