یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۹

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در طرح کتابخانه گردی:

موفقیت زمانی کامل می شود که هر روزمان کتابخانه گردی باشد

کتابخانه گردی

ولیپور در کتابخانه ابن شهرآشوب ساروی از اجرای طرح کتابخانه گردی در ۲۳ کتابخانه عمومی در مازندران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در کتابخانه ابن شهرآشوب ساروی که محل اجرای طرح کتابخانه گردی در ساری بود، اظهار داشت: کتابخانه گردی طرحی برای آشنایی بیشتر مردم با کتابخانه های عمومی و فعالیت های صورت گرفته در آن به اجرا در آمد و ۲۳ کتابخانه در استان میزبان مردم، مسئولین، هنرمندان، ورزشکاران و دیگر اقشار و اصناف هستند تا یک گام مردم را به بهانه روز ۱۷ اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور به کتاب و کتابخوانی نزدیک تر کنند.

وی با بیان اینکه کتابخانه گردی، میزان آنچه را نمی دانیم و باید مطالعه کنیم را یادآوری می کند، بیان داشت: گشتن در بین قفسه های کتابخانه های عمومی وسوسه مطالعه را در انسان بیدار می کند که وسوسه ای مفید و خوب است.

ولیپور افزود : هرچند آمار کتابخوانان عضو کتابخانه های عمومی مازندران نسبت به جمعیت حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفری آن اندک است، ولی اقدامات سال های اخیر توانسته در افزایش رغبت افراد به حضور در کتابخانه ها تاثیر بگذارد  که افزایش ۱۷ هزار نفری اعضای فعال کتابخانه های مازندران در سال جاری گواهی بر این مدعاست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران گفت: در گذشته عمده خدمات که کتابخانه ها به مردم ارائه می کردند خدمات فنی و محدود به امانت کتاب بود ولی اکنون کارکرد کتابخانه ها با ورود کتابداران مجرب و دانش آموخته و متخصص متحول شده است .

وی با اشاره به اجرای طرح کتابخانه گردی، افزود: نهاد کتابخانه های عمومی با این اجرای برنامه ها به دنبال کتاب خوان شدن مردم است و موفقیت زمانی کامل می شود که هر روزمان کتابخانه گردی باشد.