شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۷

معاون کتابخانه ملی کشور:

کتابخانه گردی تشویقی برای حضور مردم در کتابخانه‌ها است

غلامرضا امیرخانی

غلامرضا امیرخانی گفت: برای اینکه سال دیگر کتابخانه گردی بهتر برگزار شود باید تبلیغات بیشتری در هم رسانه‌ها و هم در محیط صورت بگیرد.

غلامرضا امیرخانی معاون کتابخانه ملی کشور در گفت وگو با ستاد خبری کتابخانه گردی طی سخنانی اظهار داشت: امسال ابتکار جالبی به نام کتابخانه گردی توسط نهاد کتابخانه‌های  عمومی صورت گرفته است تا مردم تشویق شوند که در کتابخانه‌ها حضور پیدا کنند. این آمدن به کتابخانه قطعاً فوایدی دارد. یکی از آنها این است افرادی که کمتر آگاه باشند نزدیک منزل آنها کتابخانه وجود دارد، اطلاع پیدا کنند. حضور در کتابخانه و دیدین آن می‌تواند برای آنها مشوق باشد. 

وی با اشاره به اینکه کتابخانه، یک دانشگاه کوچک عمومی به شمار می‌آید که نقش آن مغفول مانده است. گفت: برای اینکه کتابخانه گردی سال دیگر بهتر برگزار شود باید تبلیغات بیشتری اعم از  رسانه‌ها و محیطی صورت بگیرد.

امیرخانی خاطرنشان کرد: علاقمندان کتاب‌ها به گران بودن کتاب‌ها انتقاد می‌کنند من فکر می‌کنم برای اینکه دوستان کتاب بتوانند از کتاب بهره ببرند می‌توانند از کتابخانه استفاده کنند که هم بروز باشند و هم هزینه‌ای بایت خرید کتاب متحمل نشوند.