چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۱

پاسداشت روز درختکاری به سبک کتابداران؛

مدیرکل و کتابداران کتابخانه های عمومی گیلان در درختکاری سهیم شدند

درختکاری به سبک کتابداران

همزمان با ۱۵ اسفند و روز درختکاری، هادی نوری با کاشت چندین اصله نهال درخت میوه در کتابخانه عمومی میرزا کوچک جنگلی رشت این روز را در کنار کتابداران و اعضای این کتابخانه گرامی داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان، چندین کتابخانه عمومی گیلان  به صورت همزمان شاهد کاشت دهها اصله نهال شد.
در مراسم کاشت همزمان ده ها اصله نهال که به صورت نمادین توسط هادی نوری، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان آغاز شد کتابداران کتابخانه های عمومی میرزا کوچک جنگلی و کودکان باران رشت، ۷تیر لشت نشاء، شهید بهشتی خمام، امام علی(ع) کلاشم، هشتم شهریور غازیان بندر انزلی و امام خمینی(ره) روستای کپورچال با حضور اعضای این کتابخانه ها و نیز جمعی از مسئولین روز درختکاری را گرامی داشتند.
هادی نوری در مراسم کاشت نهال و در جمع کتابداران و اعضای کتابخانه عمومی میرزا کوچک جنگلی رشت حفظ و حراست از محیط زیست و نیز اهمیت به مقوله درختکاری را امری پسندیده و دارای اهمیت بسیار زیادی عنوان کرد.

وی همچنین کاشت نهال در کتابخانه های عمومی گیلان و توسط اعضا و کتابداران را حامل پیام دوستی با طبیعت عنوان و از عموم مردم فرهنگ دوست گیلان خواست با احیای سنت پسندیده کاشت درخت، صدمات وارد شده بر چهره شهرهای گیلان را که بر اثر احداث بدون ضابطه بناها و قطع درختان کهنسال بوجود آمده است بهبود بخشند.