شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵

به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس؛

ششمین نشست «کتابخانه ایرانی: سیاست‌گذاری ملی کتابخانه‌های عمومی» برگزار می شود

تأملي بر الگوهاي تعاملي - کراپ‌شده

ششمین نشست از سلسله نشست‌های «کتابخانه ایرانی: سیاست‌گذاری ملی کتابخانه‌ عمومی» با عنوان «تأملی بر الگوهای تعاملی» به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ششمین نشست از سلسله نشست‌های «کتابخانه ایرانی: سیاست‌گذاری ملی کتابخانه‌ عمومی» با عنوان «تأملی بر الگوهای تعاملی» از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با همکاری «گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس» ۷ اسفندماه برگزار می‌شود.

«کاوشی بر مدل تعاملی سیاست‌گذاری ملی فرهنگی و کتابخانه‌های عمومی در ایران»، «تنظیم گری به‌جای تصدی‌گری؛ الگوی تعامل نهاد کتابخانه‌های عمومی و امور کتابخانه‌های شهرداری تهران»، «تدوین مدل کتابخانه عمومی مطلوب جامعه ایرانی به روش پژوهش آمیخته اکتشافی» و «نگاهی نو به کارکردها و مأموریت‌های کتابخانه عمومی» عناوین مقاله هایی هستند که مبنای گفت و گو و بحث قرار می گیرند.

ششمین نشست «کتابخانه ایرانی: سیاست‌گذاری ملی کتابخانه‌های عمومی» با عنوان «تأملی بر الگوهای تعاملی»، روز دوشنبه ۷ اسفندماه از ساعت ۹ الی ۱۳ در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد.

گفتنی است، طرح «کتابخانه ایرانی: سیاست‌گذاری ملی کتابخانه‌های عمومی» از طرح های اساسی نهاد کتابخانه‌های عمومی با هدف حرکت در راستای ایجاد تدوین سیاست‌های ملی برای اداره کتابخانه‌های عمومی کشور است. پیش‌ازاین سلسله نشست‌های «کتابخانه ایرانی: سیاست‌گذاری ملی کتابخانه عمومی» با عناوین «بازخوانی خدمت کتابخانه عمومی در پیوند با سیاست‌های ملی فرهنگی»، «مسئله‌شناسی سیاست‌گذاری ملی کتابخانه عمومی»، «کارویژه‌ها و مأموریت‌های کتابخانه عمومی در جمهوری اسلامی ایران»، «بازاندیشی در کارویژه کتابخانه عمومی بر مبنای سیاست‌های خوانا و نویسا شدن مردم»، «بازسازی منطقی اجتماعی کتابخانه‌های عمومی برمبنای کنش­های مطلوب در افق ایران اسلامی» برگزار شده است.