شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۶

برنامه کتابخانه های استان یزد در هفته سوم بهمن

یزد

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی سیداکبرجلایی ابرکوه

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی سیداکبر جلایی ابرکوه

نشست معرفی کتاب «خانواده موفق»

۱۵بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سیداکبرجلایی ابرکوه

کارگاه تهیه روزنامه دیواری به مناسبت دهه فجر

۱۶بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی سیداکبرجلایی ابرکوه

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای ویژه دهه فجر

۱۷بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سیداکبرجلایی ابرکوه

کارگاه قصه‌گویی ویژه مادران قصه گو

۱۸بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید شفیعی ابرکوه

نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان

۱۸بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید شفیعی ابرکوه

نشست کتاب‌خوان ویژه دانش آموز

۱۶بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید شفیعی ابرکوه

ساخت روزنامه دیواری

۱۵بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) ابرکوه

نشست قصه‌گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) ابرکوه

مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) ابرکوه

نشست معرفی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۸بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهریار ابرکوه

نشست قصه‌گویی

۱۴بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهریار ابرکوه

نشست جمع‌خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۸بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری ابرکوه

نشست قصه‌گویی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری ابرکوه

نشست معرفی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۷بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه ی عمومی حاج شیخ محمد جواد نجفی ابرکوه

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۵بهمن ساعت ۹

کتابخانه ی عمومی حاج شیخ محمدجواد نجفی ابرکوه

مسابقه رنگ آمیزی انقلاب

۱۴بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه ی عمومی حاج شیخ محمدجواد نجفی ابرکوه

نشست معرفی کتاب در حلقه صالحین

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) ترک آباد اردکان

کارگاه آموزش خوشنوسی ویژه کودکان و نوجوانان

۱۸بهمن ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) ترک آباد اردکان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۷بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش اریگامی ویژه کودکان

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

نشست قصه‌گویی خلاق ویژه کودکان

۱۴ بهمن ساعت ۱۷:۳۰

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش نقاشی ویژه کودکان

۱۵ بهمن ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش عکاسی

۱۵ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش نمد دوزی

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش نمد دوزی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش قران و قصه های قرآنی برای کودکان

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش خوشنویسی

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش نقاشی ویژه کودکان

۱۸ بهمن ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش عروسک بافی

۱۸ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش عروسک بافی

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله حائری اردکان

کارگاه آموزش و تفسیر قرآن کریم

۲۰ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مسجدالرسول(ص) دیلم اردکان

کارگاه آموزش خوشنویسی

۱۴بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مسجدالرسول(ص) دیلم اردکان

نشست قصه‌گویی

۱۵بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی مسجدالرسول(ص) دیلم اردکان

کارگاه آموزش کاردستی

۱۶بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی مسجد روح الله اردکان

کارگاه آموزش کاردستی

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مسجد روح الله اردکان

نشست قصه‌گویی

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مسجد روح الله اردکان

زنگ کتاب در دبستان رسالت

۱۴ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مسجد روح الله اردکان

زنگ کتاب در دبستان ادبی

۱۵ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی مسجد روح الله اردکان

نشست جمع‌خوانی کتاب «عطر گل های خورشید»

۱۴ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مسجد روح الله اردکان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای به مناسبت دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مسجد روح الله اردکان

نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان خانه دار به مناسبت دهه فجر

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مسجد روح الله اردکان

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۸ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) سروسفلی اردکان

نشست قصه‌گویی

۱۳ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) سروسفلی اردکان

کارگاه آموزش کاردستی

۱۳ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) سروسفلی اردکان

نشست جمع‌خوانی کتاب «بهار انقلاب»

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله فاضل اردکان

نشست قصه‌گویی + کارگاه آموزش کاردستی خلاق

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله فاضل اردکان

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر

۱۴الی ۲۰بهمن

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) اردکان

نمایشگاه کتاب

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) اردکان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) اردکان

مسابقه «زیباترین جمله درباره ایران» با همکاری مدرسه استعدادهای درخشان شهداء

۱۵بهمن ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) اردکان

نشست جمع‌خوانی کتاب «لحظه های انقلاب» ویژه بانوان خانه دار

۱۶ بهمن ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل(ع) اردکان

نشست بازگویی خاطرات انقلاب ویژه کودکان از کتاب «روزشمار انقلاب و زندگی امام خمینی(ره)»

۱۷بهمن ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی بقیه الله الاعظم(عج) مزرعه نو اردکان

نشست جمع‌خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی بقیه الله الاعظم(عج) مزرعه نو اردکان

کلاس آموزشی تقویتی ریاضی

۱۶بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی بقیه الله الاعظم(عج) مزرعه نو اردکان

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی بقیه الله الاعظم(عج) مزرعه نو اردکان

نشست قصه‌گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرحوم ذاکری اشکذر

کارگاه آموزش مهارت های زندگی

۱۵بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی جواد الائمه(ع) اشکذر

نشست قصه‌گویی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مرحوم ذاکری اشکذر

نشست قصه‌گویی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) رضوانشهر

نمایشگاه کتاب «امام(ره) و انقلاب اسلامی»

۱۲ الی ۲۱ بهمن

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) عز آباد اشکذر

نشست قصه‌گویی با موضوع دهه فجر

۱۷بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) اشکذر

نشست قصه‌گویی

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) اشکذر

نمایشگاه کتاب «امام(ره) و انقلاب اسلامی»

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی مرحوم ذاکری اشکذر

نمایشگاه کتاب «امام(ره) و انقلاب اسلامی»

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی جواد الائمه(ع) اشکذر

کارگاه آموزش کاردستی

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی جوادائمه(ع) اشکذر

جشنواره کاردستی های سفال به مناسبت دهه فجر

۱۴ الی ۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی جواد الائمه(ع) اشکذر

برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه

۱۸ بهمن

کتابخانه عمومی جواد الائمه(ع) اشکذر

نمایشگاه تازه های کتاب به مناسبت دهه فجر

۱۴ الی ۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) اشکذر

نشست جمع‌خوانی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) اشکذر

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق

نشست جمع‌خوانی کتاب «اکتشاف های فضایی» ویژه نوجوانان به مناسبت روز فناوری فضایی

۱۴ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق

کارگاه بازی خلاق ویژه گروه سنی ۳ و ۴ سال

۱۴بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق

کلاس روان‌خوانی ویژه گروه سنی ۸ و ۹ سال

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق

کارگاه مهارت آموزی + نشست قصه‌گویی به مناسبت دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق

کارگاه «یک فنجان آرامش» ویژه مادران

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق

مسابقه «دلنوشته ای برای ابراهیم» به مناسبت شهادت ابراهیم هادی و ایام فاطمیه

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق

نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان

۱۷ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق

نشست کتاب‌خوان ویژه آقایان

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق

نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان به مناسبت دهه فجر

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی محمد مفیدی بافق

نشست قصه‌گویی + کارگاه کاردستی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بافق

نشست قصه گویی + کارگاه کاردستی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی منتظران مهدیه بافق

نشست قصه‌گویی + کارگاه کاردستی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید بهشتی بافق

نشست قصه‌گویی + کارگاه کاردستی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فاطمیه بهاباد

نشست کتاب‌خوان

۱۴ بهمن ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی فاطمیه بهاباد

نشست قصه‌گویی

۱۵ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی فاطمیه بهاباد

کارگاه کتاب‌سازی

۱۸ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید جلیلی بهاباد

نشست قصه‌گویی از کتاب «طوطی و بقال»

۱۴بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید جلیلی بهاباد

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۶بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید جلیلی بهاباد

برگزاری جشن انقلاب در کتابخانه + اکران فیلم

۱۹ بهمن ساعت۹:۳۰

کتابخانه عمومی شهید جلیلی بهاباد

مسابقه روزنامه دیواری با موضوع دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی عطایی بهاباد

نشست کتاب‌خوان

۱۴ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی عطایی بهاباد

نشست معرفی کتاب «سه شهید» و «لحظه های انقلاب»

۱۵ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی عطایی بهاباد

نشست خلاصه‌گویی کتاب «سه شهید» در مدرسه میلاد

۱۶ بهمن ساعت۱۲

کتابخانه عمومی عطایی بهاباد

نشست نقد کتاب «آموزش و پرورش بهاباد در رهگذر زمان»

۱۷ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی عطایی بهاباد

نشست قصه‌گویی

۱۸ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آسفیج بهاباد

مسابقه کتاب‌خوانی

۱۲ الی۲۰بهمن

کتابخانه عمومی آسفیج بهاباد

ایستگاه نقاشی

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی آسفیج بهاباد

نشست معرفی کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی آسفیج بهاباد

نشست کتاب‌خوان کتابخانه‌ای

۱۶ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهدای­بنادکوک تفت

نشست خاطره‌گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴بهمن ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهدای­بنادکوک تفت

بازدید مهد کودک از کتابخانه + نشست قصه‌گویی و شعرخوانی

۱۵بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهدای­بنادکوک تفت

مسابقه روزنامه دیواری

۱۷بهمن ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهدای­بنادکوک تفت

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۸بهمن ساعت۱۷

کتابخانه عمومی شهدای­بنادکوک تفت

نشست جمع‌خوانی کتاب «سه شهید»

۱۶بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهدای­بنادکوک تفت

مسابقه نقاشی

۱۹بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهدای­بنادکوک تفت

نشست کتاب‌خوان

۱۹بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) تفت

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۷بهمن ساعت۱۲

کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) تفت

نشست خاطره‌گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی سیدالشهدا(ع) تفت

نشست جمع‌خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۸بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) تفت

نشست خاطره‌گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) تفت

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۶بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) تفت

نشست جمع‌خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۵بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) تفت

مسابقه نقاشی + نشست قصه‌گویی

۱۸بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) تفت

مسابقه روزنامه دیواری

۱۸بهمن ساعت۱۴

کتابخانه عمومی دیدار تفت

نشست حافظ‌خوانی

۱۸بهمن ساعت۱۸

کتابخانه عمومی کوثر تفت

نشست جمع‌خوانی کتاب «سه شهید»

۱۸بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی شهید آوینی تفت

نشست خاطره‌گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی تفت

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۵بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دکتر واحد تفت

نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان کارمند

۱۴بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی دکتر واحد تفت

نشست قصه‌گویی

۱۸بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) خاتم

نمایشگاه عکس با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) خاتم

نشست خاطره گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) خاتم

نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان بسیجی

۱۵ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) خاتم

نشست انس با قرآن کریم

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) خاتم

نشست رونمایی و نقد کتاب «یک بعلاوه پنج»

۱۶ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) خاتم

نشست قصه‌گویی انقلاب از کتاب «امام آمد»

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) خاتم

نشست سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی حضرت ولی‌عصر(عج) خاتم

مسابقه نقاشی ۲۰ آفرین

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) خاتم

نمایشگاه کتاب ا با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) خاتم

نمایشگاه عکس با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) خاتم

مسابقه روزنامه دیواری با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) خاتم

نشست قصه‌گویی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) خاتم

نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان و نوجوانان

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) خاتم

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) خاتم

مسابقه نقاشی ۲۰ آفرین

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم

نشست خاطره‌گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم

نشست قصه‌گویی کتاب «بچه ها و ادب امام»

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم

نشست ادبی و مسابقه «آفتاب بهمن»

۱۶ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم

نشست جمع‌خوانی کتاب «خاطر نازک گل»

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم

نشست قصه‌گویی و شاهنامه خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید تاج فیروزه خاتم

مسابقه نقاشی ۲۰ آفرین

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید صدوقی خاتم

نشست خاطره‌گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید صدوقی خاتم

نشست قصه‌گویی انقلاب کتاب«بچه ها و کاردستی»

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید صدوقی خاتم

نشست جمع‌خوانی کتاب «امام و مهربانی» ویژه کودکان و نوجوانان

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید صدوقی خاتم

نشست کتاب‌خوان کتابخانه ای ویژه کودکان و نوجوانان

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید صدوقی خاتم

مسابقه نقاشی ۲۰ آفرین

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خاتم

زنگ انقلاب در دبستان ابوذر

۱۴ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خاتم

نشست خاطره‌گویی انقلاب در دبستان ابوذر

۱۴ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خاتم

مسابقه روزنامه دیواری

۱۵ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خاتم

مسابقه کتاب‌خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خاتم

نشست قصه‌گویی کتاب «دوست خدا»

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خاتم

مسابقه نقاشی ۲۰ آفرین

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) خاتم

جشن انقلاب ویژه کودکان و نوجوانان

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) خاتم

نشست خاطره‌گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) خاتم

نشست قصه‌گویی

۱۶بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) خاتم

مسابقه نقاشی ۲۰ آفرین

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی چاهک خاتم

نشست قصه‌گویی انقلاب ویژه کودکان و نوجوانان

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی چاهک خاتم

ایستگاه نقاشی گروهی ۱۵ متری ویژه کودکان

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی چاهک خاتم

مسابقه نقاشی ۲۰ آفرین

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری مهریز

نشست شاهنامه‌خوانی

۱۵ بهمن ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید مطهری مهریز

نشست کتاب‌خوان

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری مهریز

نشست قصه‌گویی ویژه کودکان بستری در بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز

۱۸ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مطهری مهریز

نشست قصه‌گویی ویژه کودکان عضو پایگاه ثقلین

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سمسار مهریز

نشست کتاب خوان در مدرسه پسرانه شهید محلاتی

۱۶ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی سمسار مهریز

نشست جمع‌خوانی

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی روضه الشهداء مهریز

نشست جمع خوانی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی روضه الشهداء مهریز

بازدید مهد کودک از کتابخانه + قصه گویی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مسجد امام حسین(ع) مهریز

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای در دبستان انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مسجد امام حسین(ع) مهریز

نشست قصه‌گویی به مناسبت دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مجتمع مهریز

نشست مثنوی‌خوانی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام هادی(ع) مهریز

مسابقه نقاشی کودکان با موضوع دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی میبد

نشست باهم‌خوانی کتاب «امام آمد»

۱۴بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مرکزی میبد

نشست قصه‌گویی کتاب «شاهنامه»

۱۵بهمن ساعت۱۷

کتابخانه عمومی مرکزی میبد

نشست قصه‌گویی ویژه کودکان

۱۹ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی مرکزی میبد

مسابقه داستان نویسی و نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۹بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی مرکزی میبد

نشست قصه‌گویی کتاب «ضرب المثل ها»

۱۸بهمن ساعت۱۷

کتابخانه عمومی مرکزی میبد

کارگاه سیره حضرت فاطمه زهرا و تربیت فرزندان

۱۸بهمن ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی مرکزی میبد

جشن انقلاب + نقالی «ضحاک ماردوش»

۱۹ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) یزد

نشست قصه‌گویی برای کودکان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی امام علی(ع) یزد

کارگاه خلاقیت مادر و کودک (چهارمین دوره)

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) یزد

نمایشگاه عکس، پوستر و کتاب به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن

کتابخانه عمومی امام علی(ع) یزد

نمایشگاه روزشمار انقلاب اسلامی

۱۴بهمن

کتابخانه عمومی حضرت زهرا(س) یزد

نشست حافظ‌خوانی

۱۶ بهمن ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی حضرت زهرا(س) یزد

نشست قصه‌خوانی ویژه کودکان و نوجوانان

۱۹بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی حضرت زهرا(س) یزد

نشست معرفی کتاب«خانواده موفق» و «سه شهید»

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد

نشست جمع‌خوانی + نمایش خلاق ویژه نوجوانان

۱۴ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد

کلاس آموزش مهارتهای زندگی

۱۵ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد

نشست مثنوی‌خوانی

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد

کلاس آموزش مهارتهای زندگی

۱۶ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد

نشست کتاب‌خوان ویژه نوجوانان

۱۶ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد

نشست کتاب‌خوان ویژه بزرگسالان

۱۷ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد

نشست قصه‌گویی ویژه کودکان

۱۷ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد

کارگاه آموزشی آشنایی با ادبیات کهن فارسی

۱۸بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی دکتر جوادی یزد

کلاس آموزش نهج البلاغه

۱۸بهمن ساعت ۱۹

کتابخانه عمومی قرآن وعترت یزد

نشست قصه‌گویی + کارگاه آموزش نقاشی

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی قرآن وعترت یزد

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۸بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی قرآن وعترت یزد

نشست کتاب‌خوان

۱۶بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی قرآن وعترت یزد

کارگاه تهیه روزنامه دیواری

۱۷بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی جامع وکیلی یزد

نشست معرفی کتاب «امام آمد»

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی جامع وکیلی یزد

مسابقه نقاشی

۱۵ بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی جامع وکیلی یزد

نشست فرهنگی و حافظ‌خوانی

۱۶ بهمن ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی جامع وکیلی یزد

بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه شهید عامل هوشمند از کتابخانه

۱۶ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی جامع وکیلی یزد

کارگاه تهیه نشریه دیواری

۱۷ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی جامع وکیلی یزد

نشست کتاب‌خوان

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی جامع وکیلی یزد

کارگاه آموزش کاردستی

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی جامع وکیلی یزد

نشست قصه گویی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی جامع وکیلی یزد

کلاس نهضت آموزی

۱۴ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مهدی آذریزدی یزد

نشست قصه‌گویی

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مهدی آذریزدی یزد

نشست کتاب‌خوان

۱۷ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی اتابکی گنبد سبز یزد

نشست قصه‌گویی ویژه کودکان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی اتابکی گنبد سبز یزد

کارگاه نقاشی ویژه کودکان به مناسبت ایام فاطمیه

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی اتابکی گنبد سبز یزد

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر و ایام فاطمیه

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی اتابکی گنبد سبز یزد

نمایشگاه روزشمار انقلاب به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن

کتابخانه عمومی اتابکی گنبد سبز یزد

نشست قصه‌گویی ویژه کودکان

۱۶ بهمن ساعت ۱۰