شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۹

برنامه کتابخانه های استان گلستان در هفته سوم بهمن

گلستان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

تور بازدید مهدهای کودک و مدارس از کتابخانه

۱۵ بهمن

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

نشست کتاب‌خوان با حضور جمعی از نویسندگان بومی

۱۵ بهمن

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

نشست روایتگری نویسندگان از وقایع تاریخی

۱۵ بهمن

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

نشست کتاب‌خوان + نشست جمع خوانی

۱۶ بهمن

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

نشست قصه گویی و شعرخوانی

۱۶ بهمن

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای +‌نشست آموزشی «چگونه یک کتاب بخوانیم؟»

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب اسلامی (ویژه بانوان)

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

مسابقه کتاب‌خوانی از کتاب «زندگی به سبک روح الله»

۱۸ بهمن

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

مسابقه شعار نویسی با موضوع انقلاب اسلامی ویژه دانش آموزان

۱۸ بهمن

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

پخش برنامه کودک برای کودکان در بخش کودک

۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی سعدی بندرترکمن

نمایشگاه مجلات هنری و آشپزی

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) شهرستان مراوه تپه

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) شهرستان مراوه تپه

نشست کتاب‌خوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) شهرستان مراوه تپه

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) شهرستان مراوه تپه

نشست شعرخوانی از دیوان اشعار مختومقلی فراغی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) شهرستان مراوه تپه

غبارروبی گلزار شهداء

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی خان ببین شهرستان رامیان

نشست قصه گویی کتاب «شاه رفت»

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی خان ببین شهرستان رامیان

نشست جمع خوانی کتاب «زندگی امام خمینی(ره)»

۱۵ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید آوینی خان ببین شهرستان رامیان

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی شهید آوینی خان ببین شهرستان رامیان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مفتح دارکلاته شهرستان رامیان

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)

۱۴ الی ۲۱ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مفتح دارکلاته شهرستان رامیان

نشست جمع خوانی کتاب «عبد صالح»

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مفتح دارکلاته شهرستان رامیان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی شهید مفتح دارکلاته شهرستان رامیان

نشست قصه گویی کتاب «پروانه های سرگردان»

۱۷ بهمن ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهید مفتح دارکلاته شهرستان رامیان

مسابقه نقاشی با موضوع دهه فجر

۱۸ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی شهید مفتح دارکلاته شهرستان رامیان

مسابقه روزنامه دیواری

۱۵ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی نیایش سعدآباد شهرستان رامیان

نمایشگاه کتاب

۱۴ الی ۲۱ بهمن

کتابخانه عمومی نیایش سعدآباد شهرستان رامیان

نشست قصه گویی کتاب «خانه سبز»

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی نیایش سعدآباد شهرستان رامیان

نشست جمع خوانی کتاب «ابر»

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی نیایش سعدآباد شهرستان رامیان

مسابقه نقاشی با موضوع دهه فجر

۱۹ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله مدرس توران فارس شهرستان رامیان

نواختن زنگ انقلاب در یکی مدارس شهر توران

۱۴ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی آیت الله مدرس توران فارس شهرستان رامیان

برگزاری مراسم ویژه انقلاب اسلامی در جامعه القرآن و برگزاری کارگاه قصه گویی برای کودکان

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی آیت الله مدرس توران فارس شهرستان رامیان

برگزاری مسابقات نقاشی و ورزشی در مدرسه برکت

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شیخ عبدالحسین جعفری شهرستان رامیان

نمایشگاه کتاب با محوریت انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی شیخ عبدالحسین جعفری شهرستان رامیان

نشست جمع خوانی کتاب «شاه رفت»

۱۵ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شیخ عبدالحسین جعفری شهرستان رامیان

نشست کتاب‌خوان

۱۶ بهمن ساعت۱۴

کتابخانه عمومی شیخ عبدالحسین جعفری شهرستان رامیان

نشست قصه گویی کتاب «غذایی که می خوریم به کجا می رود؟»

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی سیدمهدی حسینی‌مقدم سفید چشمه شهرستان رامیان

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه سید مهدی حسینی مقدم سفید چشمه شهرستان رامیان

مسابقه کاریکاتور

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سیدمهدی حسینی‌مقدم سفید چشمه شهرستان رامیان

نشست جمع خوانی کتاب «قصه های ۵۷»

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی سیدمهدی حسینی‌مقدم سفید چشمه شهرستان رامیان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سیدمهدی حسینی‌مقدم سفید چشمه شهرستان رامیان

برپایی ایستگاه خلاقیت

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی سیدمهدی حسینی‌مقدم سفید چشمه شهرستان رامیان

مسابقه آمادگی جسمانی

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی سیدمهدی حسینی‌مقدم سفید چشمه شهرستان رامیان

مسابقه سنجش تمرکز

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سیدمهدی حسینی‌مقدم سفید چشمه شهرستان رامیان

مسابقه تهیه نشریه دیواری

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی سیدمهدی حسینی‌مقدم سفید چشمه شهرستان رامیان

برگزاری جشن انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید علی غفاری توران ترک شهرستان رامیان

نشست معرفی کتاب «دانستنی‌های انقلاب اسلامی برای نوجوانان»

۱۴ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید علی غفاری توران ترک شهرستان رامیان

نشست جمع خوانی کتاب «عبد صالح»

۱۵ بهمن ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی شهید علی غفاری توران ترک شهرستان رامیان

مسابقه خواندن ویژه کودکان

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید علی غفاری توران ترک شهرستان رامیان

نشست شعرخوانی از کتاب «ایران دوستت دارم»

۱۷ بهمن ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی شهید علی غفاری توران ترک شهرستان رامیان

نواختن زنگ انقلاب در مدرسه امیرالمومنین(ع)

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید علی غفاری توران ترک شهرستان رامیان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی بصیرت شفیع آباد شهرستان رامیان

مسابقه رنگ آمیزی با محوریت پرچم ایران به مناسبت دهه مبارک فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی بصیرت شفیع آباد شهرستان رامیان

نشست جمع خوانی کتاب «بانوی بانوان جهان»

۱۴ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی بصیرت شفیع آباد شهرستان رامیان

نشست جمع خوانی کتاب «ای میهن من، ایران»

۱۵ بهمن ساعت ۱۴:۳۰

کتابخانه عمومی بصیرت شفیع آباد شهرستان رامیان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی بصیرت شفیع آباد شهرستان رامیان

بازدید جمعی از اعضای بسیج خواهران از نمایشگاه کتاب و کتابخانه

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی بصیرت شفیع آباد شهرستان رامیان

گرامیداشت دهه فجر با همکاری پایگاه بسیج در مسجد جامع روستا

۱۹ بهمن ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهید آوینی خان ببین شهرستان رامیان

نشست قصه گویی کتاب «شاه رفت»

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) کلاله

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۱ بهمن

کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) کلاله

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) کلاله

نشست کتاب‌خوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) کلاله

نشست جمع خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امیرالمومنین(ع) کلاله

مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مولوی فراغی کلاله

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۱ بهمن

کتابخانه عمومی مولوی فراغی کلاله

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۴ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی مولوی فراغی کلاله

نشست کتاب‌خوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مولوی فراغی کلاله

نشست جمع خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مولوی فراغی کلاله

مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حکمت روستای دهنه شهرستان کلاله

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۱ بهمن

کتابخانه عمومی حکمت روستای دهنه شهرستان کلاله

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حکمت روستای دهنه شهرستان کلاله

نشست کتاب‌خوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حکمت روستای دهنه شهرستان کلاله

نشست جمع خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حکمت روستای دهنه شهرستان کلاله

مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای سالیکنده کردکوی

نشست قصه گویی ویژه انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی شهدای سالیکنده کردکوی

نشست جمع خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای سالیکنده کردکوی

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۲

کتابخانه عمومی شهدای سالیکنده کردکوی

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای سالیکنده کردکوی

مسابقه کاردستی ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امیر کبیر کردکوی

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی امیر کبیر کردکوی

 نشست جمع خوانی ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امیر کبیر کردکوی

تور بازدید دانش‌آموزی از کتابخانه

۱۴ الی ۲۱ بهمن

کتابخانه عمومی امیر کبیر کردکوی

نشست جمع خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی بوستان کتاب کردکوی

نشست جمع خوانی کتاب «آخرین هجرت» به مناسبت دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی بوستان کتاب کردکوی

تور بازدید دانش آموزی از کتابخانه به مناسبت دهه مبارک فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی بوستان کتاب کردکوی

برگزاری ایستگاه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فردوسی مینودشت

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی فردوسی مینودشت

نشست کتاب‌خوان تخصصی کودک و نوجوان

۱۵ بهمن

کتابخانه عمومی فردوسی مینودشت

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی فردوسی مینودشت

مسابقه کتاب‌خوانی از کتاب «حجاب در فرهنگ اسلامی»

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی فردوسی مینودشت

مسابقه نقاشی کودک با موضوع «من انقلابی‌ام»

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی فردوسی مینودشت

نشست جمع خوانی کتاب «آثار و نتایج انقلاب اسلامی»

۱۴ بهمن