شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۵

برنامه کتابخانه های استان کردستان در هفته سوم بهمن

کردستان

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شهید فرقانی سقز

نشست کتاب خوان

۱۸ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید ملامحمد امینی سقز

نشست کتاب خوان ویژه خانواده های عضو کتابخانه

۱۷ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید ملامحمد امینی سقز

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید رجایی روستای سرا شهرستان سقز

نشست جمع خوانی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه بهمن

۱۵ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید باهنر شهر صاحب شهرستان سقز

نشست قصه گویی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه بهمن

۱۸ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید باهنر شهر صاحب شهرستان سقز

نشست جمع خوانی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب‌خوان ماه بهمن

۸ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

نشست نقد و بررسی کتاب «دیوان شعر امام خمینی(ره)»

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۴ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

ب مسابقه مکتوب کتاب خوانی از عناوین ارائه شده در طرج کتاب‌خوان ماه بهمن

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

نشست قصه گویی برای کودکان ویژه دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

نشست کتاب خوان

۱۵ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی نبی اکرم(ص) بانه

نشست مادران قصه گو

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید نصراللهی بانه

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی شهید نصراللهی بانه

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید نصراللهی بانه

مسابقه مکتوب کتاب خوانی از عناوین ارائه شده در طرج کتاب‌خوان ماه بهمن

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید نصراللهی بانه

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید نصراللهی بانه

نشست قصه گویی با موضوع دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید درویشی شهر آرمرده شهرستان بانه

مسابقه مکتوب کتاب خوانی از عناوین ارائه شده در طرج کتاب‌خوان ماه بهمن

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید درویشی شهر آرمرده شهرستان بانه

نشست قصه گویی با موضوع دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید درویشی شهر آرمرده شهرستان بانه

نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رسولی شهر کانی سوز شهرستان بانه

مسابقه مکتوب کتاب خوانی از عناوین ارائه شده در طرج کتاب‌خوان ماه بهمن

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رسولی شهر کانی سوز شهرستان بانه

نشست قصه گویی با موضوع دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید رسولی شهر کانی سوز شهرستان بانه

نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهر بویین شهرستان بانه

مسابقه مکتوب کتاب خوانی از عناوین ارائه شده در طرج کتاب‌خوان ماه بهمن

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهر بویین شهرستان بانه

نشست قصه گویی با موضوع دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهر بویین شهرستان بانه

نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) مریوان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) مریوان

کلاس آموزشی «مادران قصه گو»

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای ۲۳ تیر مریوان

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای ۲۳ تیر مریوان

نشست کتاب خوان

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مولوی کرد کانی دینار شهرستان مریوان

مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مولوی کرد کانی دینار شهرستان مریوان

نشست کتاب خوان

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

نمایشگاه از کتاب های ویژه انقلاب اسلامی و ایام فاطمیه

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

نشست قصه گویی از کتاب «زندگانی حضرت فاطمه(س)» ویژه کودکان

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

نشست مطالعاتی با موضوع انقلاب در کانون ادبی مهر قروه

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه

نشست جمع خوانی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای دزج قروه

نشست قصه گویی کتاب «نگران نباش داگلی، بغلی»

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای دزج قروه

نشست جمع خوانی کتاب «داگلی بغلی و خواب پر ماجرا»

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی سریش آباد قروه

نشست قصه گویی کتاب «ترانه های نیایش» ویژه کودکان

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید خیرالله مومنی سریش آباد قروه

نشست جمع خوانی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی علامه دهخدای دلبران شهرستان قروه

نشست قصه گویی کتاب «کلاغ آبی»

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه دهخدای دلبران شهرستان قروه

نشست جمع خوانی کتاب «زندگی نامه ۱۴ معصوم»

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آوینی قروه

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید آوینی قروه

نشست جمع خوانی کتاب «دفتر خاطرات بچه لاغر مردنی بدشانس»

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آوینی قروه

نشست قصه گویی کتاب «قصه های من و بابام»

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید لطف اللهی بیجار

بازدید جمعی از دانش ‌آموزان دبیرستان شهید بهشتی از کتابخانه

۱۶ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای حسن آباد یاسوکند شهرستان بیجار

نشست کتاب خوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید نجات اللهی بیجار

کلاس آموزش قصه گویی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید نجات اللهی بیجار

نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه ابوذر

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید امان اللهی روستای جعفر آباد شهرستان بیجار

نشست کتاب خوان

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید شهسواری روستای خسروآباد شهرستان بیجار

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید برهان عالی شهرستان سنندج

کلاس آموزش قصه گویی

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید برهان عالی سنندج

کلاس آموزشی خیاطی

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فردوسی سنندج

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فردوسی سنندج

نشست کتاب خوان + نشست جمع خوانی کتاب ویژه بانوان

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فردوسی سنندج

بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه صدیقین از کتابخانه

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ملاحیدر فهیم روستای آویهنگ شهرستان سنندج

نشست کتاب خوان ویژه دانش آموزان

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان سنندج

نشست قصه گویی در بخش کودکِ کتابخانه

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید مطهری سنندج

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری سنندج

نشست قصه گویی در بخش کودکِ کتابخانه

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید ملا مسلم جلالی زاده روستای گلین شهرستان سنندج

نشست کتاب خوان

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ابراهیم ستوده روستای حسین آباد شهرستان سنندج

نشست قصه گویی در بخش کودکِ کتابخانه

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ماموستا هه ژار سنندج

نشست کتاب خوان

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید ناهید فاتحی کرجو روستای هشمیز شهرستان سنندج

نشست قصه گویی در بخش کودکِ کتابخانه

۱۴ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی شهید ناهید فاتحی کرجو روستای هشمیز شهرستان سنندج

نشست کتاب خوان + نشست جمع خوانی

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله مردوخ روستای آرندان شهرستان سنندج

نشست قصه گویی در مهد کودک ترنم

۱۵ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله مردوخ روستای آرندان شهرستان سنندج

نشست کتاب خوان + نشست جمع خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) سنندج

نشست جمع خوانی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ماموستا هیمن روستای کوله ساره شهرستان کامیاران

نشست جمع خوانی کتاب زندگی نامه امام خمینی(ره)

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ماموستا هیمن روستای کوله ساره شهرستان کامیاران

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ماموستا هیمن روستای کوله ساره شهرستان کامیاران

نشست کتاب خوان

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ماموستا هیمن روستای کوله ساره شهرستان کامیاران

نشست قصه گویی در بخش کودکِ کتابخانه ویژه دهه فجر

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید نعمتی کامیاران

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید نعمتی کامیاران

نشست قصه گویی در بخش کودکِ کتابخانه ویژه دهه فجر

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید نعمتی کامیاران

نشست جمع خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید نعمتی کامیاران

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فجر کامیاران

نشست کتاب خوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فجر کامیاران

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی فجر کامیاران

نشست قصه گویی ویژه کودکان و نوجوانان

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فجر کامیاران

نشست جمع خوانی از کتاب «شاه رفت»

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فجر کامیاران

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی فجر کامیاران

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه های عمومی شهدای موچش شهرستان کامیاران

نشست جمع خوانی کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه های عمومی شهدای موچش شهرستان کامیاران

مسابقه نقاشی با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه های عمومی شهدای موچش شهرستان کامیاران

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه های عمومی شهدای موچش شهرستان کامیاران

مسابقه مکتوب کتاب‌خوانی با موضوع دهه فجر

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه های عمومی شهدای موچش شهرستان کامیاران

ویژه برنامه دهه فجر با حضور جمعی از کودکان مهدهای کودک و برگزاری جشن شادی در کتابخانه

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید یوسف مرادی روستای خامسان شهرستان کامیاران

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه مبارک فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید یوسف مرادی روستای خامسان شهرستان کامیاران

نشست کتاب خوان

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید یوسف مرادی روستای خامسان شهرستان کامیاران

نشست جمع خوانی به مناسبت دهه فجر

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید یوسف مرادی روستای خامسان شهرستان کامیاران

نشست قصه گویی به مناسبت دهه فجر

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید معاذی روستای طا شهرستان کامیاران

نشست کتاب خوان

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید معاذی روستای طا شهرستان کامیاران

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید معاذی روستای طا شهرستان کامیاران

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید معاذی روستای طا شهرستان کامیاران

نشست جمع خوانی کتاب «زندگینامه امام خمینی(ره)»

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید معاذی روستای طا شهرستان کامیاران

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی وحدت کامیاران

نشست جمع خوانی کتاب «زندگینامه امام خمینی(ره)»

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی وحدت کامیاران

نشست کتاب خوان

۱۷ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی وحدت کامیاران

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه مبارک فجر

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی وحدت کامیاران

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن