شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۵

برنامه کتابخانه های استان قم در هفته سوم بهمن

قم

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی علامه امینی قم

نشست جمع خوانی کتاب «امام آمد»

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه امینی قم

نشست جمع خوانی کتاب «زیر بار ستم نمی کنیم زندگی»

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی قم

کارگاه کاریکاتور شاه با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی قم

مسابقه شعارنویسی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی قم

مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی قم

کارگاه مرجع با موضوع دایره المعارف انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی علامه امینی قم

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی علامه امینی قم

نشست جمع خوانی کتاب «یک تکه نان»

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی علامه امینی قم

مسابقه داستان نویسی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی علامه امینی قم

نشست کتاب خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای قم

مسابقه پانتومیم به مناسبت دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای قم

مسابقه بازی و سرگرمی به مناسبت دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت‌الله خامنه‌ای قم

دورهمی کتاب با محوریت آثار چارلز دیکنز

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مریم قم

نشست نقد کتاب «رنج مقدس»

۱۶بهمن ساعت۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی مریم قم

نشست جمع خوانی و قصه گویی از کتاب انقلاب اسلامی و کاردستی

۱۹بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مریم قم

نشست کتاب خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مریم قم

نشست کانون ادبی ویژه بزرگسالان

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مریم قم

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم و بازگویی خاطرات شهید

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم

نشست کتاب خوان

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم

نشست مجله خوانی

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم

کارگاه نقاشی و خوشنویسی + کاردستی

۱۶ بهمن ساعت ۹:۳۰و ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم

نشست های دورهمی با اعضای کتابخانه با هدف معرفی کتاب های کتاب خوان ماه

۱۷ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم

نشست های جمع خوانی و قصه گویی با محوریت دهه فجر

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام علی(ع) قم

کارگاه حفظ قرآن کریم + کارگاه شعر و ادبیات پارسی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰