شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۴

برنامه کتابخانه های استان فارس در هفته سوم بهمن

فارس

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی کودکان یار مهربان شیراز

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی کودکان یار مهربان شیراز

کارگاه آموزشی رهبری برجسته در ترویج کتاب‌خوانی

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کودکان یار مهربان شیراز

نشست کتاب‌خوان با موضوع شهادت حضرت فاطمه (س)

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی کودکان یار مهربان شیراز

نشست قصه گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کودکان یار مهربان شیراز

کارگاه آموزشی لذت نقاشی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کودکان یار مهربان شیراز

نشست ختم قرآن کریم

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

مسابقه خلاصه نویسی کتاب همراه و نقاشی از محتوای کتاب

۱۴ تا ۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

جشن انقلاب ویژه کودکان و نوجوانان

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

مسابقه رنگ آمیزی با موضوع دهه فجر

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

نمایشگاه کتاب و کتابشناسی با موضوع دهه فجر

۱۴ تا ۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

تقدیر از برگزیدگان طرح ۵ ستاره

۱۹ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

نشست کتاب‌خوان ویژه دهه فجر

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

نشست قصه گویی با موضوع حضرت فاطمه (س)

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کارگاه آموزش ساخت کاردستی با موضوع شهدای انقلاب

۱۵ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کارگاه آموزش قرآن در دو گروه سنی کودکان و بزرگسالان

۱۴ و ۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

کارگاه بازی فکری

۱۵ بهمن ساعت ۱۲:۳۰

کتابخانه عمومی کودکان آفتاب شیراز

نشست جمع خوانی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی کودکان شقایق شیراز

مسابقه کتابخوانی صبح امید با محوریت مهدویت

۱۴ تا ۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی کودکان شقایق شیراز

مسابقه کتابخوانی و نقاشی از کتاب های «مجموعه روزهای خدا» ، «۱۴ قصه ۱۴ معصوم» و «عروس مهربان» در گروه های سنی مختلف

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی استاد شهریار زرقان شهرستان شیراز

کارگاه آموزش نقاشی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی استاد شهریار زرقان شهرستان شیراز

نشست قصه گویی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استاد شهریار زرقان شهرستان شیراز

نشست کتاب‌خوان

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی استاد شهریار زرقان شهرستان شیراز

نمایشگاه کتاب و مطبوعات با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شوریده شیرازی

کارگاه آموزش نقاشی

۱۹ بهمن ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی علامه امینی زرقان شهرستان شیراز

کارگاه آموزش نقاشی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای رحمت آباد زرقان شهرستان شیراز

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهدای رحمت آباد زرقان شهرستان شیراز

نشست کتاب‌خوان

۱۷بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهدای رحمت آباد زرقان شهرستان شیراز

نشست جمع خوانی

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای رحمت آباد زرقان شهرستان شیراز

نشست قصه گویی + کارگاه آموزش نقاشی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) زرقان شهرستان شیراز

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴و۱۵ بهمن

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) زرقان شهرستان شیراز

نشست کتاب‌خوان

۱۹بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی کدنج روستای کدنج شهرستان شیراز

نشست قصه گویی و نقاشی

۱۷ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

نمایشگاه کتاب و عکس روزشمار انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

مسابقه نقاشی ویژه کودکان ونوجوانان با موضوع «کتاب، دهه فجر، پیروزی»

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

نشست جمع خوانی کتاب «زیر بار ستم نمی کنیم زندگی»

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با همکاری دارالقرآن سراج

۱۶بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

نشست کتاب‌خوان

۱۷بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

نشست شعرخوانی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی گنجینه دانش قیروکارزین

نشست قصه گویی

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه شهید آوینی افزر قیروکارزین

نشست کتاب‌خوان ویژه انقلاب اسلامی در روستای مظفری

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی قاموس قیروکارزین

مسابقه نقاشی ویژه کودکان با همکاری مهد و پیش دبستانی سهیل با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی ایران

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی قاموس قیروکارزین

نشست قصه گویی ویژه کودکان

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی قاموس قیروکارزین

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با همکاری مدرسه غیرانتفاعی بهار

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

نشست جمع خوانی و حلقه مطالعاتی در مدارس و مهد کودک ها

۱۴ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

بازدید دانش آموزان نهضت سواد آموزی

۱۶ بهمن ساعت ۸:۳۰

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

نذر و اهدای کتاب در یکی از روستاهای محروم شهرستان

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

نشست ویژه کودکان و نوجوانان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۱۶ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

نشست قصه گویی و شعرخوانی ویژه کودکان و نوجوانان

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

کارگاه آموزش خلاقیت و کاردستی

۱۹ بهمن ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی گنجینه معرفت اردکان سپیدان

مسابقه «کتاب دست ساز»

۱۴ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی قاضی بیضاوی شهر بیضا سپیدان

نشست ادبی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ و ۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی قاضی بیضاوی شهر بیضا سپیدان

نشست قصه گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی قاضی بیضاوی شهر بیضا سپیدان

مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نمایشگاه مطبوعات انقلابی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

آیین گرامیداشت «نیم قرن فعالیت کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی» با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۱۶ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

معرفی کتاب «زندانی کوچک» توسط نویسنده کتاب

۱۶ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نشست کتاب‌خوان بانوان ویژه انقلاب

۱۸ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نشست کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملامحمد شفیع ارسنجانی

نشست جمع خوانی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با موضوع انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان

برپایی نمایشگاه نقاشی اعضاء

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان

نشست قصه خوانی و جمع خوانی کتاب های «عطر گل های خورشید» و «راز روزهای بهاری»، «شعرخوانی» و مسابقه نقاشی به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان

جشن انقلاب اعضای خردسال همراه با شعرخوانی و نمایش عروسک بندانگشتی

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان

معرفی کتاب «دایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی(ره)»

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان

نشست کتاب‌خوان تخصصی با موضوع امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان

کارگاه آموزش ساخت کاردستی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال‌آباد ارسنجان

نمایشگاه کتاب و مطبوعات انقلاب (روزشمار انقلاب)

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

نمایشگاه مطبوعات انقلابی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

جشن انقلاب با همکاری مهد کودک روستا

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

مسابقه نقاشی، ساخت کاردستی و قصه گویی و شعر خوانی

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

نشست جمع خوانی و معرفی کتاب انقلابی برای دانش آموزان

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان با موضوع انقلاب و امام خمینی (ره)

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان

کارگاه تهیه روزنامه دیواری با موضوع انقلاب اسلامی و دهه مفجر در بخش کودکِ کتابخانه

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه حاج محمد جعفر صغاد آباده

کارگاه نقد کتاب توسط کانون ادبی اورنگ

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مذنب آباده ای

کارگاه نقاشی با موضوع انقلاب و کودکان

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مسجد جامع صغاد آباده

نشست کتاب‌خوان با موضوع امام(ره) و کتاب وکتاب‌خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

نشست حافظ خوانی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی دکتر جمشید صداقت کیش آباده

کارگاه خلاقیت باران کاغذی

۱۹ بهمن ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آباده

کارگاه هنرهای مادران

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) ایزدخواست آباده

کارگاه دیوار دانایی

۱۸ بهمن ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) ایزدخواست آباده

نشست عصر شعر انقلاب

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی زنده یاد سعید قربانی سورمق آباده

نشست عصر شعر انقلاب

۱۹ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی زنده یاد سعید قربانی سورمق آباده

کارگاه شعر توسط کانون ادبی مهرگان

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مذنب آباده ای

کارگاه آموزش ساخت کاردستی با مواد بازیافتی

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مذنب آباده ای

نشست کانون ادبی دوستداران کتاب با موضوع «نقش انقلاب در ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی»

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی پروفسور شهریاری حشمتیه آباده

نشست مادران قصه گو با موضوع «نقش مادران در تربیت کودکان»

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پارسه مرودشت

نشست قصه گویی قصه هایی از انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پردیس مرودشت

کارگاه آموزش نقاشی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی پردیس مرودشت

نشست قصه گویی

۱۶ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پردیس مرودشت

نشست کتاب‌خوان ویژه کودکان

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی پردیس مرودشت

نشست جمع خوانی ویژه کودکان

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دشتک ابرج روستای دشتک مرودشت

نشست قصه خوانی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی دشتک ابرج روستای دشتک مرودشت

نشست کتاب‌خوان

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید حسین امیری شهر خانیمن مرودشت

کارگاه طرح صالحین

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید حسین امیری شهر خانیمن مرودشت

کارگاه آموزش قرآن کریم برای نوجوانان

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید حسین امیری شهر خانیمن مرودشت

کارگاه آموزش خانواده

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کوشکک شهر رامجرد مرودشت

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی کوشکک شهر رامجرد مرودشت

کارگاه آموزش طرح صالحین

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کوشکک شهر رامجرد مرودشت

نشست قصه خوانی قصه هایی از انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی سیدان شهر سیدان مرودشت

مسابقه کتاب‌خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کوه سبز روستای کوه سبز مرودشت

مسابقه خلاصه نویسی

۱۴ تا ۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی کوه سبز روستای کوه سبز مرودشت

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی کوه سبز روستای کوه سبز مرودشت

نشست جمع خوانی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی زنگی آباد روستای زنگی آباد مرودشت

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی حاجب مرودشتی مرودشت

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای ویژه انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی سیوند روستای سیوند مرودشت

مسابقه نقاشی

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی سیوند روستای سیوند مرودشت

نشست جمع خوانی

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی سیوند روستای سیوند مرودشت

کارگاه آموزش ساخت کاردستی

۱۸ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید علی برات برنده محمدآباد مرودشت

کارگاه آموزش قرآن کریم

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ولی‌عصر(عج) مرودشت

کارگاه آموزش نقاشی

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ولی‌عصر(عج) مرودشت

کارگاه آموزش ساخت روزنامه دیواری

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای جنت شهر داراب

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهدای جنت شهر داراب

نشست کتاب خوان

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای جنت شهر داراب

نشست هفتگی انجمن ادبی فروغ

۱۸ بهمن ساعت ۱۸

کتابخانه عمومی شهدای جنت شهر داراب

نشست قصه گویی و مسابقه نقاشی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای جنت شهر داراب

نشست کتابخوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهدای جنت شهر داراب

مسابقه کتاب از کتاب «وصیت نامه سیاسی امام خمینی(ره)»

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهدای جنت شهر داراب

نمایشگاه کتاب و مطبوعات روزشمار انقلاب

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید یحیی برفی داراب

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید یحیی برفی داراب

کارگاه آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم

۱۹ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی فرهنگ فورگ داراب

نشست قصه گویی ویژه کودکان و نوجوانان

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فرهنگ فورگ داراب

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر

۱۷بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

نمایشگاهی از آثار امام خمینی‌(ره) و تاریخ انقلاب ا سلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

نمایشگاه مطبوعات روزشمار انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

مسابقه نقاشی با موضوع دهه مبارک فجر

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری

نشست انجمن ادبی حافظ به همراه نقد و بررسی شعر

۱۷بهمن ساعت۱۸

کتابخانه عمومی آیت الله یحیی انصاری داراب

نشست جمع خوانی، قصه گویی، پازل، مسابقه نقاشی، بازی و سرگرمی

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید محمد اسلامی نسب روستای لایزنگان داراب

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر (ویژه خواهران)

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده داراب

نشست کتاب خوان تخصصی انقلاب ویژه بانوان و برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده داراب

نشست جمع خوانی کتاب های «بالای بالای بالا» و «کودک و انقلاب»

۱۶ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده داراب

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده داراب

نمایشگاه نقاشی و معرفی کتاب های «خانواده موفق»و «دانستنی های تاریخ انقلاب اسلامی برای کودکان و نوجوانان» ویژه دانش آموزان ابتدایی

۱۸ بهمن ساعت۱۲

کتابخانه عمومی شادروان غلامحسین فرخنده داراب

جشن انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه های عمومی شهرستان کازرون

نمایشگاه کتاب و مطبوعات روزشمار با موضوع انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی(ره)

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) بالاده کازرون

نشست قصه گویی

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) خشت کازرون

نشست کتاب‌خوان انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

جشن انقلاب

۱۷ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

کارگاه آموزش مشاوره سلامت و طب سنتی

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) کازرون

مسابقه داستان نویسی «اگر من در آن روز بودم» ویژه نوجوانان

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) کازرون

نشست گلستان خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع) کازرون

نشست قصه گویی، بازی و سرگرمی همراه با معرفی کتاب های انقلاب

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

کارگاه آموزش ریاضی

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) نودان کازرون

نشست قصه گویی

۱۴ و ۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

کارگاه آموزش مفاهیم پایه ریاضی

۱۴ تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

نشست روانشناسی تجربیات طلایی

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

نشست کتاب‌خوان انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

مسابقه خلاصه نویسی «دانستنی های اعضای نوجوان در خصوص فجر و انقلاب اسلامی»

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

مسابقه روزنامه دیواری با موضوع «۲۲ بهمن» ویژه اعضای نوجوان

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

کارگاه آموزش ساخت کاردستی با موضوع دهه فجر ویژه خردسالان

۱۵ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

ویژه برنامه جشن انقلاب اسلامی در کلاس قصه گویی همراه با روایتگری ماجرای ورود امام خمینی(ره)

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

مسابقه نقاشی ویژه خردسالان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید آیت‌الله مدنی کازرون

روایتگری خاطرات انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ولی‌عصر (عج) کنارتخته کازرون

نشست قصه گویی کتاب «زندگانی امام خمینی(ره)»

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ولی‌عصر (عج) کنارتخته کازرون

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ولی‌عصر (عج) کنارتخته کازرون

نشست کتاب‌خوان انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ابن سینا شهر ارد گراش

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)

۱۲ تا ۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی ابن سینا شهر ارد گراش

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای در دبستان سلحشور

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آبشار اندیشه گراش

نمایشگاه کتاب و مطبوعات روزشمار انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی آبشار اندیشه گراش

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با موضوع انقلاب اسلامی در دبستان دخترانه قمری گراشی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آبشار اندیشه گراش

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با موضوع دهه فجر با همکاری دبستان دخترانه ممتاز

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی آبشار اندیشه گراش

مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی در دبستان دخترانه ممتاز

۱۶ بهمن ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی آبشار اندیشه گراش

مسابقه نقاشی در دبستان دخترانه کریمیان روز

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آبشار اندیشه گراش

نشست کتاب‌خوانِ انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی مرکزی گراش

نمایشگاه کتاب و مطبوعات روزشمار انقلاب اسلامی

۱۲ الی۲۲بهمن

کتابخانه عمومی مرکزی گراش

نشست گلستان خوانی

۱۶ بهمن ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی مرکزی گراش

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی سروش فیروزآباد

نشست جمع‌خوانی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سروش فیروزآباد

نشست کتاب‌خوان تخصصی ویژه انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سروش فیروزآباد

نشست قصه‌گویی

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی اباعبدالله الحسین(ع) روستای جایدشت فیروزآباد

نشست قصه‌گویی

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی اباعبدالله الحسین(ع) روستای جایدشت فیروزآباد

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی گلستان میمند فیروزآباد

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست جمع‌خوانی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست عصر شعر انجمن ادبی کتابخانه با موضوع انقلاب اسلامی و معرفی کتاب «مفتون و فیروزه»

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست انجمن ادبی با حضور نویسندگان بومی با موضوع روایت گری، خاطره گویی انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست کتاب‌خوان با همکاری حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی امام باقر(ع) با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست کتاب‌خوان انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

مسابقه کتاب‌خوانی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نشست های بصیرتی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی استاد شهید مطهری نورآباد ممسنی

نمایشگاه کتاب و مطبوعات روز شمار انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی مصیری شهرستان رستم

نشست جمع خوانی و قصه گویی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مصیری شهرستان رستم

نمایشگاه کتاب

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی مصیری شهرستان رستم

مسابقه نقاشی و جمع خوانی و قصه گویی ویژه کودکان

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مصیری شهرستان رستم

جشن مهر وطن در مهد کودک

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مصیری شهرستان رستم

نشست کتاب‌خوانی تخصصی با همکاری کانون بسیج خواهران

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی میرزا امان‌الله طباطبایی فهلیان ممسنی

مسابقه نقاشی ویژه کودکان + نشست کتاب خوان

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی میرزا امان‌الله طباطبایی فهلیان ممسنی

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی میرزا امان‌الله طباطبایی فهلیان ممسنی

نشست قصه گویی و جمع خوانی ویژه کودکان + بازدید پیش دبستانی ترنج از کتابخانه

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

نمایشگاه کتاب و عکس انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

مسابقه داستان نویسی

۱۴ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کارگاه آموزش خط تحریری

۱۵ و۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

ایستگاه روزنامه دیواری

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

نشست روایتگری عکس های انقلاب

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

نشست جمع خوانی کتاب «دهکده کوچک نوفل لوشاتو»

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

نشست قصه گویی و آموزش ساخت کاردستی

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کارگاه آموزش نقاشی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی زنده یاد محمد حسن رجبی نی ریز

کارگاه فن بیان و سخنوری

۱۹ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی

ایستگاه انقلاب همراه با خاطره نویسی یادگاران انقلاب

۱۴ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی

نمایش عکس انقلابیون: رویداد انقلاب به روایت تصویر

۱۴بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای در مدارس روستاهای فاقد کتابخانه همراه با اجرای طرح کتاب رسان سیار

۱۷بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی

نشست قصه گویی

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی استاد احمد نی ریزی

نشست شعر خوانی انقلاب برای کودکان

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

نمایشگاه عکس و مطبوعات روز شمار انقلاب اسلامی

۱۴بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

ایستگاه خلاقیت

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

کارگاه آموزشی تربیتی ویژه بانوان

۱۶ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

تور علمی «سفر به اعماق کتابخانه»

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

مسابقه نویسندگی «برای وطنم ایران»

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی کوثرنور نی ریز

کلاس آموزش نقاشی کودکان

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مشکان نی ریز

مسابقه نقاشی با موضوع «انقلاب اسلامی»

۱۴ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی مشکان نی ریز

حضورکاروان سفیران کتاب و کتاب‌خوانی پیک صبا در روستای محروم غوری بخش پشتکوه

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی مشکان نی ریز

نشست قصه گویی

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مشکان نی ریز

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای در دبستان پسرانه شهید آیت

۱۶ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی مشکان نی ریز

نشست جمع خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۷ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی مشکان نی ریز

نشست کتاب‌خوان تخصصی قرآنی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مشکان نی ریز

اجرای طرح ترویجی کتاب‌خوانی در مدرسه شهید زاهدی

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه مشارکتی آل یاسین نی ریز

جشن انقلاب

۱۶ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی باغ‌نشاط لار

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای در مدرسه ابتدایی هلال

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گنج شایگان لار

نشست عصر شعر انقلاب با همکاری کانون ادبی آفتاب

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی گنج شایگان لار

نشست نقد کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی حسینیه اعظم لار

نشست داستان خوانی و معرفی کتاب با حضور کودکان و خانواده های تحت پوشش بهزیستی

۱۹ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ابی احمد جویم لارستان

مسابقه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی ویژه کودکان

۱۶ بهمن ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

جشن کتاب ویژه دهه فجر با حضور کودکان

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی بانو صفیه خضری شهر اوز لارستان

نشست شاهنامه خوانی

۱۵ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

همایش بزرگ حقوق شهروندی و تقدیر از برگزیدگان همایش در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی

۱۹ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی اندیشه شهر اوز لارستان

اجرای نمایش عروسکی ویژه دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهرستان لارستان

نمایشگاه کتاب از آثار امام(ه) و مطبوعات روزشمار انقلاب

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی خلیج فارس شهر دهرم فراشبند

نمایشگاه کتاب تاریخ انقلاب

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی خلیج فارس شهر دهرم فراشبند

نشست شب شعر انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۹

کتابخانه عمومی خلیج فارس شهر دهرم فراشبند

نشست نمایشنامه خوانی با همکاری مدارس و هنرمندان

۱۹ بهمن ساعت ۱۱ و ۱۹

کتابخانه عمومی خلیج فارس شهر دهرم فراشبند

مسابقه نقاشی

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی خلیج فارس شهر دهرم فراشبند

نشست قصه گویی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نیایش شهر نوجین فراشبند

مسابقه نقاشی ویژه کودک و نوجوان

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نیایش شهر نوجین فراشبند

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی نیایش شهر نوجین فراشبند

نشست کتاب‌خوان

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی نیایش شهر نوجین فراشبند

برپایی نمایشگاه کتاب انقلاب

۱۲ الی۲۲بهمن

کتابخانه عمومی فرهیختگان فراشبند

نمایشگاه کتاب و مطبوعات روزشمار انقلاب

۱۲ الی۲۲بهمن

کتابخانه عمومی فرهیختگان فراشبند

نشست کتاب‌خوان در مدرسه غیرانتفاعی یاس مطهر

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی فرهیختگان فراشبند

نشست کتاب‌خوان در مدرسه ابتدایی شهید لطافت

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی فرهیختگان فراشبند

نشست کتاب‌خوان در دبیرستان شهید مطهری

۲۱ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی فرهیختگان فراشبند

نشست عصر شعر با موضوع انقلاب اسلامی با حضور اعضای انجمن ادبی شهرستان

۱۹ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فرهیختگان فراشبند

نمایشگاه از آثار نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی + کلاس خلاقیت و کاردستی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی محقق العلما استهبان

مسابقه جدول ویژه کودکان

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی محقق العلما استهبان

نشست جمع خوانی

۱۵ بهمن ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی محقق العلما استهبان

مسابقه رنگ آمیزی

۱۴ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی محقق العلما استهبان

مسابقه نقاشی

۱۵ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی محقق العلما استهبان

اجرای طرح یک دقیقه مطالعه کودک در بیمارستان بخش اطفال

۱۶ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی محقق العلما استهبان

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی

۱۲ ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی محقق العلما استهبان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۵ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی محقق العلما استهبان

نشست کتاب خوان

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی محقق العلما استهبان

نشست انجمن ادبی با موضوع دهه فجر

۱۷ بهمن ساعت ۱۷:۳۰

کتابخانه عمومی محقق العلما استهبان

نشست جمع خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شماره ۲ اقلید

ایستگاه قصه گویی و جمع خوانی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شماره ۲ اقلید

ایستگاه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه های عمومی شهرستان

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی

۱۲ تا ۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

نشست روایتگری و معرفی کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی روستای شهرمیان اقلید

نشست کتاب‌خوان با موضوع دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی صالحین حسن‌آباد اقلید

نشست کتاب‌خوان با محوریت دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی زکریای رازی روستای بابایی اقلید

کارگاه قصه گویی و نشست کتاب‌خوان کودکان پیش دبستانی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی زکریای رازی روستای بابایی اقلید

کارگاه کاردستی کودکان پیش دبستانی

۱۴ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی عرفان روستای احمدآباد اقلید

نشست معرفی کتاب در مدرسه

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

ایستگاه دلنوشته های انقلاب اسلامی با حضور دانش آموزان

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی صالحین حسن‌آباد اقلید

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با محوریت دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شماره ۲ اقلید

برنامه مشترک با کانون فرهنگی کودک با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

نشست قصه گویی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی عرفان روستای احمدآباد اقلید

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

نشست روایت گری انقلاب اسلامی از زبان معلمان و کتابداران

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شماره ۲ اقلید

نشست روایت گری انقلاب اسلامی در زنگ کتاب‌خوانی و انشاء مدرسه

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی زکریای رازی روستای بابایی اقلید

بازدید جمعی از دانش آموزان از کتابخانه به مناسبت دهه فجر + مسابقه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شماره ۲ اقلید

نشست حافظ خوانی و گلستان خوانی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

نشست جمع خوانی کتاب «ماه» با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

کارگاه آموزشی بازیگری و فن بیان

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شماره ۲ اقلید

برگزاری مسابقه روزنامه دیواری

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شماره ۲ اقلید

نشست عصر شعر با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی عرفان روستای احمدآباد اقلید

نشست قصه گویی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) اقلید

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی روستای شهرمیان اقلید

مسابقه شعر خوانی، قصه گویی، نقاشی ویژه کودکان

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی زکریای رازی روستای بابایی اقلید

نمایشگاه نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی صالحین حسن‌آباد اقلید

برنامه ویژه کودک و مسابقه نقاشی برای کودکان با محوریت دهه فجر

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فرزانگان سده اقلید

نشست قصه گویی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی بهارستان دژکرد اقلید

کارگاه آموزش نقاشی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فرزانگان سده اقلید

نشست کتاب‌خوان کودک ویژه دهه فجر

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی عرفان روستای احمدآباد اقلید

برگزاری جشن انقلاب اسلامی در کتابخانه

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شماره ۲ اقلید

نشست کتاب‌خوان با موضوع دهه فجر و انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی زکریای رازی روستای بابایی اقلید

نشست کتاب‌خوان، قصه گویی و کارگاه آموزش ساخت کاردستی

۱۹ بهمن ساعت ۱۹۰

کتابخانه عمومی شهید محمد علی پور روستای دهنو چاهورز لامرد

نشست کتاب‌خوان

۱۶بهمن ساعت۱۵

کتابخانه عمومی شهید محمد علی پور روستای دهنو چاهورز لامرد

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۷بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید محمد علی پور روستای دهنو چاهورز لامرد

مراسم شب شعر به مناسبت دهه فجر + نشست کتاب‌خوانی

۱۸بهمن ساعت ۱۹

کتابخانه عمومی شهید محمد علی پور روستای دهنو چاهورز لامرد

نشست قصه گویی و معرفی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سومین شهیدمحراب روستای پاقلات لامرد

مسابقه کتاب‌خوانی

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم(ع) لامرد

نمایشگاه کتاب انقلابی، مطبوعات روزشمار انقلاب و روزنامه دیواری با موضوع دهه فجر

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم(ع) لامرد

نشست کتاب‌خوان

۱۴بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم(ع) لامرد

کارگاه داستان نویسی

۱۸بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام موسی کاظم(ع) لامرد

کارگاه خوشنویسی با موضوع انقلاب و دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی حضرت علی‌اکبر(ع) روستای کمالی لامرد

نشست معرفی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت علی‌اکبر(ع) روستای کمالی لامرد

بازدید جمعی از نوآموزان یکی از پیش دبستانی‌های روستا از کتابخانه + نشست قصه گویی

۱۶ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی حضرت علی‌اکبر(ع) روستای کمالی لامرد

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حضرت علی‌اکبر(ع) روستای کمالی لامرد

کلاس آموزش نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید غلامحسین زارعی علامرودشت لامرد

نشست قصه گویی درباره انقلاب اسلامی در مدرسه

۱۴ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید غلامحسین زارعی علامرودشت لامرد

مسابقه نقاشی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید غلامحسین زارعی علامرودشت لامرد

کلاس انشا با موضوع انقلاب اسلامی در مدرسه

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه‌ عمومی شهید سید احمدحسینی روستای خیرگو لامرد

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی و دهه فجر

۱۴ الی ۲۳ بهمن

کتابخانه‌ عمومی شهید سید احمدحسینی روستای خیرگو لامرد

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه‌ عمومی شهید سید احمدحسینی روستای خیرگو لامرد

نشست کتاب‌خوان

۱۸بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه‌ عمومی شهید سید احمدحسینی روستای خیرگو لامرد

مسابقه نقاشی «امام آمد»

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی مشکات لامرد

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی و دهه فجر

۱۴ الی ۲۳ بهمن

کتابخانه عمومی مشکات لامرد

مسابقه نقاشی کودکان با موضوع انقلاب اسلامی و ایام فاطمیه

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی مشکات لامرد

نشست قصه گویی از کتاب «زندگی به سبک روح الله(ره)»

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مشکات لامرد

نشست کتاب خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مشکات لامرد

نشست کتابخوان مدرسه ای با موضوع انقلاب اسلامی و امام (ره)

۱۷ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) روستای شیخ عامر لامرد

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۴ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) روستای شیخ عامر لامرد

نشست کتاب خوان در مدرسه ابتدایی آیت الله کاشانی

۱۷ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) روستای شیخ عامر لامرد

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «لحظه های انقلاب» ویژه حلقه های صالحین

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) روستای شیخ عامر لامرد

نشست کتاب‌خوان

۱۴ بهمن ساعت ۱۹

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) روستای شیخ عامر لامرد

مسابقه نقاشی

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه‌ عمومی شهید سید محمد موسوی نژاد دهشیخ لامرد

نشست کتاب‌خوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه‌ عمومی شهید سید محمد موسوی نژاد دهشیخ لامرد

نشست کتاب‌خوان

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه‌ عمومی شهید سید محمد موسوی نژاد دهشیخ لامرد

نشست معرفی و جمع خوانی «من نبودم دستم بود»

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه‌ عمومی شهید سید محمد موسوی نژاد دهشیخ لامرد

مسابقه نقاشی کودکان و نوجوان با موضوع دهه فجر انقلاب اسلامی

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور لامرد

بازدید جمعی از نونهالان مهد و پیش دبستانی گلستان همراه با قصه گویی و آموزش کاردستی

۱۵ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور لامرد

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور لامرد

نشست معرفی کتاب

۱۸ بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور لامرد

نشست کتاب‌خوان

۱۹ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام محمد باقر(ع) چاه کور لامرد

نشست معرفی کتاب با محوریت شخصیت حضرت فاطمه(س)

۱۹بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهر اهل لامرد

نشست قصه گویی همراه با مسابقه نقاشی

۱۴ بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهر اهل لامرد

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهر اهل لامرد

نشست معرفی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۷بهمن ساعت ۷:۲۰

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهر اهل لامرد

کارگاه آموزش ساخت کاردستی

۱۹بهمن ساعت ۸:۳۰

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهر اهل لامرد

نشست کتاب‌خوان

۱۹ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی قائمیه شهر اشکنان لامرد

نشست کتاب‌خوان با موضوع «شهید و تربیت انقلابی در منزل شهید حیدری»

۱۶ بهمن ساعت ۱۹

کتابخانه عمومی قائمیه شهر اشکنان لامرد

نشست شب شعر انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۹:۳۰

کتابخانه عمومی فرهیختگان چاهورز لامرد

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره)

۱۴ الی ۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی فرهیختگان چاهورز لامرد

مسابقه نقاشی با موضوع «کتاب و انقلاب اسلامی» + نشست قصه خوانی از زندگینامه امام راحل(ره) ویژه کودکان

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فرهیختگان چاهورز لامرد

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی فرهیختگان چاهورز لامرد

نشست جمع خوانی با موضوع دهه فجر

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای سلطان شهر خرامه

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی

۱۴ تا ۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی شهید نصرالله ایزدی خرامه

نشست کتاب‌خوان انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای سلطان شهر خرامه

برگزاری جشن انقلاب اسلامی در کتابخانه

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی محمد رسول الله(ص) خرامه

نشست انجمن ادبی کوچه رندان

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید عنایت الله حسنپور مزایجان بوانات

نشست جمع خوانی ویژه نوجوانان

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید عنایت الله حسنپور مزایجان بوانات

نشست کتاب‌خوان ویژه بانوان

۱۶ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی شهید عنایت الله حسنپور مزایجان بوانات

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سوریان بوانات

نشست قصه گویی در مهد کودک های ارمغان مهر و دنیای کودک

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سوریان بوانات

نمایشگاه کتاب و مطبوعات روز شمار انقلاب

۱۴ تا ۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی سوریان بوانات

نشست کتاب‌خوان و معرفی کتاب های انقلاب

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی سوریان بوانات

نشست کتاب‌خوان مدرسه شکوفه های دانش

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید جاویدی فسا

نمایشگاه کتاب و مطبوعات روزشمار انقلاب

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید جاویدی فسا

نمایشگاه کتاب با موضوع نفتکش سانچی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید جاویدی فسا

نمایشگاه آثار نقاشی اعضاء

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید جاویدی فسا

نشست کتاب‌خوان انقلاب اسلامی

۱۵بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) زاهدشهر فسا

مسابقه نقاشی ویژه دهه فجر

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) زاهدشهر فسا

نشست گلستان خوانی

۱۵بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) زاهدشهر فسا

نشست جمع خوانی در مدرسه شهید علیزاده

۱۶بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) میانشهر فسا

نمایشگاه کتاب انقلاب اسلامی ویژه دهه فجر

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) میانشهر فسا

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی غدیر ششده فسا

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی غدیر ششده فسا

نمایشگاه کاردستی کودکان به مناسبت دهه فجر

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی غدیر ششده فسا

نمایشگاه حدیث هفته در دهه فجر

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی غدیر ششده فسا

مسابقه نقاشی کودکان با موضوع کودکان انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی غدیر ششده فسا

نشست کتاب‌خوان

۱۷ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی غدیر ششده فسا

نشست قصه گویی ویژه کودکان

۱۵ و ۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله دکتر احمد بهشتی فسا

نشست کتاب‌خوانِ دو قلوها

۱۶ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله دکتر احمد بهشتی فسا

نمایشگاه عکس و کتاب انقلاب اسلامی

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله دکتر احمد بهشتی فسا

مسابقه نقاشی با موضوع دستاوردهای انقلاب در چهار دهه

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله دکتر احمد بهشتی فسا

مسابقه بهترین جمله در موضوع «انقلاب، امام و رهبری»

۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله دکتر احمد بهشتی فسا

نشست قصه گویی همراه با عروسک گردانی

۱۵ بهمن ساعت ۸

کتابخانه عمومی میرزا نصیر جهرمی

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با محوریت کتابهای انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی میرزا نصیر جهرمی

نشست کتاب‌خوان با محوریت کتابهای انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی میرزا نصیر جهرمی

نشست کتابداران جهت معرفی نشریات انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۲:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب روستای علویه کردیان جهرم

نشست قصه گویی و شعرخوانی به مناسبت دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب روستای علویه کردیان جهرم

کارگاه نقاشی روی کاغذ کاهی به مناسبت ایام فاطمیه

۱۵ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب روستای علویه کردیان جهرم

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب روستای علویه کردیان جهرم

اجرای نمایشنامه عروسکی ویژه کودکان عضو کتابخانه

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای باباعرب روستای علویه کردیان جهرم

راهپیمایی نمادین جمعی از اعضای کودک کتابخانه از مهدکودک تا کتابخانه

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) جهرم

نشست مشترک حلقه صالحین مسجد و کتابخانه ویژه دهه فجر

۱۴الی ۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهیدعبدالله رضایی روستای موسویه جهرم

نشست کتاب خوان

۱۴ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی شهیدعبدالله رضایی روستای موسویه جهرم

نشست کتاب خوان مدرسه ای با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهیدعبدالله رضایی روستای موسویه جهرم

نشست قصه گویی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شفق دوزه سیمکان جهرم

نمایشگاه تازه های انقلاب اسلامی و ایام فاطمیه

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شفق دوزه سیمکان جهرم

نشست کتاب خوان مدرسه ای با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شفق دوزه سیمکان جهرم

نشست قصه گویی انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علی‌بن‌موسی الرضا(ع) خاوران جهرم

نشست مادران با موضوع کتاب و خانواده

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علی‌بن‌موسی الرضا(ع) خاوران جهرم

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۷ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی علی‌بن‌موسی الرضا(ع) خاوران جهرم

نشست قصه گویی در یکی از پیش دبستانی‌های جهرم

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی علی‌بن‌موسی الرضا(ع) خاوران جهرم

برگزاری جشن انقلاب اسلامی از کتابخانه

۱۸ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی قطب الدین جهرم

کارگاه نقاشی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی قطب الدین جهرم

نشست قصه گویی انقلاب اسلامی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰