شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۴

برنامه کتابخانه های استان خراسان شمالی در هفته سوم بهمن

خراسان شمالی

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی علامه دهخدا بجنورد

تور بازدید مدارس از کتابخانه

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان شهرستان فاروج

مسابقه روزنامه دیواری با عنوان «فجر انقلاب»

۱۷ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله ذبیحی مایوان شهرستان فاروج

بازدید مدرسه ابتدایی استاد و برگزاری کلاس درس در کتابخانه

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید بهشتی آشخانه شهرستان مانه و سملقان

نشست جمع خوانی کتاب «صدای بال نسیم»

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید بهشتی آشخانه شهرستان مانه و سملقان

مسابقه نقاشی با موضوع امام خمینی(ره) و کودکان

۱۸بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شهید بهشتی آشخانه شهرستان مانه و سملقان

نشست کتاب‌خوان

۱۹ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) قاضی شهرستان مانه و سملقان

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) قاضی شهرستان مانه و سملقان

نشست قصه گویی کتاب «من لبیک رضا هستم»

۱۶ بهمن

کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) قاضی شهرستان مانه و سملقان

نشست جمع خوانی کتاب «آغوش مهتاب»

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) قاضی شهرستان مانه و سملقان

کارگاه تهیه روزنامه دیواری با موضوع انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن

کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) قاضی شهرستان مانه و سملقان

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) قاضی شهرستان مانه و سملقان

نشست شعر خوانی کتاب «پاینده و زنده باد ایران»

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) نجف آباد شهرستان فاروج

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فاطمه الزهرا(س) نجف آباد شهرستان فاروج

بازدید بچه های پیش دبستانی از کتابخانه

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری جاجرم

نشست روایت گری و خاطره گویی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری جاجرم

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۵ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مطهری جاجرم

مسابقه نقاشی و قصه گویی ویژه مدرس مهد و مدارس

۱۶ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری جاجرم

کارگاه تهیه روزنامه دیواری

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری جاجرم

نشست معرفی کتاب با موضوع انقلاب اسلامی در زنگ کتاب‌خوانی

۱۸ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید مطهری جاجرم

تور بازدید داشن آموزی از کتابخانه

۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی ابن سینا بام اسفراین

نشست کتاب‌خوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی ابن سینا بام اسفراین

مسابقه نقاشی «طلوع انقلاب»

۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی امام علی(ع) شیروان

کارگاه روزنامه دیواری به مناسبت دهه فجر

۱۵بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی امام علی(ع) شیروان

نشست جمع خوانی و روان خوانی

۱۵بهمن ساعت۱۲

کتابخانه عمومی امام علی(ع) شیروان

کارگاه کاردستی به مناسبت دهه مبارکه فجر

۱۶بهمن ساعت۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) شیروان

نشست قصه گویی به مناسبت دهه مبارکه فجر

۱۷بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی امام علی(ع) شیروان

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای به مناسبت دهه مبارکه فجر

۱۸بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی برادران قربانی سه گنبد فاروج

نشست کتاب خوان مدرسه ای

۱۴بهمن ساعت۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی برادران قربانی سه گنبد فاروج

تور بازدید دانش آموزی از کتابخانه

۱۵بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی برادران قربانی سه گنبد فاروج

مسابقه روزنامه دیواری به مناسبت دهه فجر

۱۸بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی برادران قربانی سه گنبد فاروج

نشست قصه گویی

۱۸بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی برادران قربانی سه گنبد فاروج

مسابقه نقاشی

۱۹بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) تیتکانلو فاروج

مسابقه نقاشی و کاردستی به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) تیتکانلو فاروج

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۸بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی حضرت مهدی(عج) تیتکانلو فاروج

بازدید دانش آموزان به مناسبت دهه مبارک فجر

۱۷بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر سنخواست جاجرم

کارگاه تهیه روزنامه دیواری ویژه انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر سنخواست جاجرم

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه شهید بهشتی

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر سنخواست جاجرم

مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی ویژه دهه فجر در مهدکودک شکوفه

۱۶ بهمن

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر سنخواست جاجرم

نشست جمع‌خوانی

۱۷ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای شهر سنخواست جاجرم

مسابقه مشاعره

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ۲۲بهمن خانلق شیروان

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ۲۲بهمن خانلق شیروان

نشستجمع خوانی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۷ بهمن ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی ۲۲بهمن خانلق شیروان

کلاس قصه گویی به مناسبت دهه فجر

۱۹بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ملاصدرا فاروج

نشست قصه گویی

۱۶ بهمن ساعت۱۵

کتابخانه عمومی ملاصدرا فاروج

نشست جمع خوانی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۶ بهمن ساعت۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله موسوی بجنورد

نشست کتاب‌خوان

۱۹بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله موسوی بجنورد

نشست جمع خوانی کتاب «مثل قصه شیرینی»

۱۷بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آیت الله موسوی بجنورد

تور بازدید دانش آموزی از کتابخانه

۱۸بهمن

کتابخانه عمومی امام زمان(عج) ایرج اسفراین

نشست جمع خوانی کتاب «من نبودم دستم بود» از کتاب‌خوان ماه بهمن

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام زمان(عج) ایرج اسفراین

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) روستای چری فاروج

مسابقه روزنامه دیواری پیروزی انقلاب اسلامی

۱۵بهمن

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) روستای چری فاروج

مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی به مناسبت دهه فجر

۱۷بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی امام سجاد(ع) روستای چری فاروج

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۸ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) خیر آباد فاروج

نشست قصه گویی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) خیر آباد فاروج

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوقان جاجرم

نشست جمع خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۷ بهمن ساعت۱۳

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوقان جاجرم

مسابقه نقاشی با موضوع «امام آمد»

۱۸ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوقان جاجرم

نشست قصه گویی با موضوع «قصه های انقلاب»

۱۹ بهمن ساعت ۱۲:۳۰

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) روستای بهکده رضوی شهرستان مانه و سملقان

نشست جمع خوانی کتاب «به پیشباز بهار»

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) روستای بهکده رضوی شهرستان مانه و سملقان

نشست جمع خوانی کتاب «جای او خالی» ویژه نوجوانان

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) روستای بهکده رضوی شهرستان مانه و سملقان

نشست قصه گویی از کتاب «زندگی مصور امام خمینی(ره)»

۱۶ بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) روستای بهکده رضوی شهرستان مانه و سملقان

مسابقه داستان کوتاه با عنوان «می نویسم از بهار انقلاب»

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ثامن الحجج(ع) روستای بهکده رضوی شهرستان مانه و سملقان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ‌ای

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) اسفراین

نشست قصه گویی + مسابقه قصه نویسی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) اسفراین

نشست کتاب‌خوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) اسفراین

دیدار با خانواده شهداء + نشست جمع خوانی

۱۶ بهمن

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) اسفراین

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۷ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) اسفراین

نشست روایتگری انقلاب اسلامی

۱۸ بهمن

کتابخانه عمومی شهدای طبر جاجرم

نمایشگاه کتاب، عکس و روزنامه دیواری ویژه دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهدای طبر جاجرم

نشست جمع خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۵ بهمن ساعت

کتابخانه عمومی شهدای طبر جاجرم

مسابقه انشاء + نشست مقاله نویسی ویژه دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی شهدای جاجرم

نشست قصه گویی

۱۷بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی شهدای طبر جاجرم

مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی با موضوع دهه فجر

۱۸بهمن ساعت ۱۴

کتابخانه عمومی شهدای طبر جاجرم

نشست کتاب‌خوان

۱۹ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی درستکار زیارت شیروان

نشست کتاب‌خوان ویژه گروه سنی کودک و نوجوان

۱۹بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی درستکار زیارت شیروان

نمایشگاه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن

کتابخانه عمومی درستکار زیارت شیروان

نشست قصه گویی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۵ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی درستکار زیارت شیروان

نشست جمع خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۸ بهمن ساعت ۱۳

کتابخانه عمومی وحدت روستای دوین شیروان

نشست جمع خوانی کتاب «سه شهید»

۱۴ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی وحدت روستای دوین شیروان

مسابقه رنگ آمیزی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی وحدت روستای دوین شیروان

نشست معرفی کتاب‌های نورسیده در مدارس روستا

۱۴بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی وحدت روستای دوین شیروان

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۴بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی وحدت روستای دوین شیروان

مسابقه نقاشی ویژه اعضای کودک و نوجوانِ کتابخانه

۱۵ بهمن

کتابخانه عمومی فروغ اسفراین

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در دبیرستان پسرانه بحرالعلوم

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فروغ اسفراین

مسابقه نقاشی با موضوع پرچم ایران

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی فروغ اسفراین

کارگاه تهیه روزنامه دیواری با موضوع شهید ویژه نوجوانان

۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی شهید ارغیانی صفی آباد اسفراین

مسابقه کتاب‌خوانی به مناسبت دهه فجر

۱۷بهمن ساعت۹

کتابخانه عمومی شهید ارغیانی صفی آباد اسفراین

نشست قصه گویی

۱۸ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید ارغیانی صفی آباد اسفراین

نشست کتاب‌خوان

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) روستای قره مصلی شهرستان مانه و سملقان

کارگاه تهیه روزنامه دیواری با موضوع «گل‌های لاله»

۱۴بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) روستای قره مصلی شهرستان مانه و سملقان

نشست قصه گویی «رد پای آفتاب» به مناسبت دهه فجر

۱۵ بهمن

کتابخانه عمومی امام حسین(ع) روستای قره مصلی شهرستان مانه و سملقان

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۸بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی حاج میرزا محمد وثوقی اسفراین

نشست قصه گویی با موضوع دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی

۱۴بهن ساعت۱۲

کتابخانه عمومی حاج میرزا محمد وثوقی اسفراین

نشست جمع خوانی با موضوع امام خمینی(ره) و دهه فجر

۱۵بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی حاج میرزا محمد وثوقی اسفراین

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حاج میرزا محمد وثوقی اسفراین

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حاج میرزا محمد وثوقی اسفراین

مسابقه نقاشی با موضوع کودکان و انقلاب اسلامی

۱۸بهمن ۱۲

کتابخانه عمومی شهدای زرد مانه و سملقان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با موضوع امام(ره) و انقلاب اسلامی

۱۵بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهدای زرد مانه و سملقان

نشست جمع خوانی کتاب «حدیث نور»

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای زرد مانه و سملقان

برگزاری جشن انقلاب همراه با معرفی کتاب + برگزاری مسابقه

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهدای زرد مانه و سملقان

مسابقه انشاء نویسی با عنوان «دلنوشته ای برای امام مهربانی ها»

۱۹بهمن ساعت ۹:۳۰

کتابخانه عمومی الزهرا (س) بجنورد

نشست کتاب‌خوان

۱۷ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی الزهرا(س) بجنورد

نشست جمع خوانی و شاهنامه خوانی

۱۹ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی فرهنگ حصارگرمخان بجنورد

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی فرهنگ حصارگرمخان بجنورد

کارگاه تهیه رونامه دیواری به مناسبت دهه فجر

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی فرهنگ حصارگرمخان بجنورد

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۴ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فرهنگ حصارگرمخان بجنورد

مسابقه نقاشی به مناسبت ایام دهه فجر

۱۵ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فرهنگ حصارگرمخان بجنورد

نشست کتاب‌خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی فرهنگ حصارگرمخان بجنورد

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شیخ عبدالله رازی شهرستان رازوجرگلان

نشست کتاب‌خوان

۱۴ بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی شیخ عبدالله رازی شهرستان رازوجرگلان

نشست جمع خوانی

۱۶ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شیخ عبدالله رازی شهرستان رازوجرگلان

نشست قصه گویی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) بجنورد

نشست شعرخوانی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۵ بهمن ساعت ۱۷

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) بجنورد

نشست قصه گویی

۱۸ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) بجنورد

کارگاه خلاقیت کودک

۱۹ بهمن ساعت۱۲

کتابخانه عومی نبوت لوجلی شیروان

تور بازدید دانش آموزی از کتابخانه

۱۴بهمن

کتابخانه عومی نبوت لوجلی شیروان

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۵ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عومی نبوت لوجلی شهرستان شیروان

مسابقه نقاشی «بهار انقلاب»

۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی شهداء گرمه

نشست جمع خوانی در دبستان شهید رجایی به مناسبت دهه فجر

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهداء گرمه

مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی به مناسبت دهه فجر

۱۸ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهداء گرمه

نشست کتاب‌خوان

۱۹ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی استاد زارعی شیروان

نشست قصه گویی

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی استاد زارعی شیروان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۶ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استاد زارعی شیروان

مسابقه کاردستی

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی استاد زارعی شیروان

مسابقه روزنامه دیواری

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی استاد زارعی شیروان

نشست روایتگری کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی استاد زارعی شیروان

نشست کتاب‌خوان

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی رسالت زوارم شیروان

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۶ بهمن

کتابخانه عمومی رسالت زوارم شیروان

مسابقه کاردستی به مناسبت دهه فجر

۱۶ بهمن

کتابخانه عمومی رسالت زوارم شیروان

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی رسالت زوارم شیروان

برگزاری جشن انقلاب اسلامی در کتابخانه

۱۸ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی رسالت زوارم شیروان

نشست کتاب‌خوان

۱۹ بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهید چمران درق شهرستان گرمه

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید چمران درق شهرستان گرمه

نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «سه شهید»

۱۵ بهمن

کتابخانه عمومی شهید چمران درق شهرستان گرمه

نمایشگاه کتاب با موضوع «بهار در زمستان»

۱۶ بهمن

کتابخانه عمومی شهید چمران درق شهرستان گرمه

برگزاری جشن کتاب کودک در کتابخانه به مناسبت دهه فجر

۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی شهید چمران درق شهرستان گرمه

نشست کتاب‌خوان + نشستروایت گری دوران انقلاب اسلامی

۱۷بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی شهید چمران درق شهرستان گرمه

مسابقه نقاشی

۱۸ بهمن

کتابخانه عمومی شهید چمران درق شهرستان گرمه

مسابقه روانخوانی کتاب ویژه خردسالان

۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی روستای دشت شهرستان گرمه

نشست کتاب‌خوان کتابخانه‌ای به مناسبت دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی روستای دشت شهرستان گرمه

نشست قصه گویی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۷ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی علامه طباطبایی روستای دشت شهرستان گرمه

نشست گروه مطالعاتی با موضوع «نقش رهبری در پیروزی انقلاب»

۱۹ بهمن

کتابخانه عمومی سلمان فارسی ایور شهرستان گرمه

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای

۱۶ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی سلمان فارسی ایور شهرستان گرمه

کارگاه آموزش نویسندگی و داستان نویسی

۱۵ بهمن

کتابخانه عمومی سلمان فارسی ایور شهرستان گرمه

نشست جمع خوانی

۱۷ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی سلمان فارسی ایور شهرستان گرمه

مسابقه مکتوب نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص)گرمه

نشست جمع خوانی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۴ بهمن

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص)گرمه

نشست قصه گویی همراه با بازی و سرگرمی

۱۷ بهمن

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص)گرمه

برگزاری جشن کتابِ کودک در کتابخانه

۱۴ الی ۱۹ بهمن