شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲

برنامه کتابخانه های استان اردبیل در هفته سوم بهمن

اردبیل

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه عمومی شیخ شرف الدین اردبیل

نشست جمع خوانی کتاب «رازهای روزهای بهاری» ویژه اعضای کودک و نوجوانِ کتابخانه

۱۹ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهرستان اردبیل

نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه لطف حق

۱۴ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مطهری اردبیل

نشست کتاب خوان با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید رجایی هیر شهرستان اردبیل

نشست کتاب‌ خوان مدرسه ای در مدرسه شهید باکری هیر

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی حبیب الله امامی نمین

نشست «عصر شعر انقلاب» با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمین

۱۶ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی فرهنگ شهرستان نمین

نشست کتاب خوان

۱۵یهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی وحدت عنبران شهرستان نمین

نشست جمع خوانی + کلاس نقاشی

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهداء آبی بیگلو شهرستان نمین

نشست کتاب خوان مدرسه ای + کلاس نقاشی

۱۷بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی نیارق شهرستان نمین

کارگاه کاردستی + کلاس نقاشی

۱۸بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی سید عبدالرحیم خلخالی شهرستان خلخال

نشست «شعر انقلاب»

۱۸ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی روستای برندق شهرستان خلخال

غبارروبی مزار شهداء با حضور دانش آموزان راهنمایی مدرسه زینبیه

۱۹ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید شاهرخ قلی‌زاده روستای لنبر شهرستان خلخال

نشست قصه خوانی کتاب «صدای بال نسیم» ویژه کودک و نوجوان

 ۱۶بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی روستای شال شهرستان خلخال

نشست کتاب خوان ویژه کودکان

۱۵بهمن ساعت ۱۵

کتابخانه عمومی ملا ادهم عزلتی خلخالی شهرستان خلخال

نشست کتاب خوان

۱۶بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی مرحوم یحیی رنجبر خلخال

نشست کتاب خوان با حضور دانش آموزان ششم ابتدایی مدرسه ۱۵ خرداد

۱۷ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پروفسور محبوب مشکین شهر

نشست کتاب خوان به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی لاهرود مشکین شهر

نمایشگاه کتاب +‌ نشست کتاب‌ خوان به مناسبت دهه فجر

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی رضی شهرستان مشکین شهر

نشست جمع خوانی کتاب های دورران انقلاب اسلامی در کتابخانه

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مرادلو شهرستان مشکین شهر

نشست کتاب خوان مدرسه ای به مناسبت دهه فجر در مدرسه اوحدی

۱۸بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر

نشست کتاب خوان مدرسه ای به مناسبت دهه فجر در دبستان دخترانه هاجر

۱۴بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پریخان مشکین شهر

نشست کتاب خوان به مناسبت دهه فجر

۱۵بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی سعدالدین وراوینی مشکین شهر

نشست جمع خوانی

۱۶بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر

مسابقه نقاشی + نشست جمع خوانی به مناسبت دهه فجر

۱۷بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی پروفسور محبوب مشکین شهر

مسابقه نقاشی + نشست کتاب خوان مدرسه ای به مناسبت دهه فجر

۱۵بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی فخرآباد شهرستان مشکین شهر

مسابقه نقاشی + جمع خوانی به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی سعدالدین وراورینی مشکین شهر

نشست کتاب خوان مدرسه ای به مناسبت دهه فجر

۱۸بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مرادلو شهرستان مشکین شهر

نمایشگاه کتاب + تور بازدید از کتابخانه به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن ساعت۱۰

کتابخانه عمومی رضی شهرستان مشکین شهر

مسابقه نقاشی + نشست کتاب خوان به مناسبت دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر

نمایشگاه کتاب + نشست قصه گویی برای کودکان به مناسبت دهه فجر

۲۱ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ملاکندی شهرستان پارس آباد

نشست کتاب خوان

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملاکندی شهرستان پارس آباد

مسابقه نقاشی با موضوع امام وانقلاب

۱۸بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی شهید رجایی شهرستان پارس آباد

مسابقه نقاشی با موضوع امام وانقلاب

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد پارس آباد

نشست معرفی کتاب «سه شهید»

۱۷بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی امام جعفر صادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آباد

نشست معرفی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۵بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد

نشست جمع خوانی کتاب «لحظه های انقلاب»

۱۸بهمن ساعت۱۱

کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد

مسابقه نقاشی باموضوع دهه مبارک فجر

۱۸بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) شهرستان پارس آباد

نشست جمع خوانی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۶بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی اصلاندوز شهرستان پارس آباد

نسیت معرفی کتاب «من نبودم دستم بود»

۱۷بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی آراز شهرستان پارس آباد

نشست جمع خوانی کتاب«من نبودم دستم بود »

۱۹بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ملاکندی شهرستان پارس آباد

نشست کتاب خوان

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ملاکندی شهرستان پارس آباد

مسابقه نقاشی با موضوع امام وانقلاب

۱۸بهمن ساعت۱۱