شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۸

برنامه کتابخانه های استان آذربایجان غربی در هفته سوم بهمن

آذربایجان غربی

برگزار کننده

نام برنامه

زمان

کتابخانه مرکزی ارومیه

کلاس آموزش فلسفه برای ناشنوایان در مدرسه عرصه تلاش

۱۵بهمن ساعت۹

کتابخانه مرکزی ارومیه

نشست قصه گویی برای ناشنوایان در مدرسه عرصه تلاش

۱۵ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه مرکزی ارومیه

نشست کتاب‌خوان

۱۷بهمن ساعت۱۱

کتابخانه مرکزی ارومیه

کلاس آموزش داستان نویسی

۱۸ بهمن ساعت۱۶

کتابخانه مرکزی ارومیه

کارگاه داستان نویسی برای کودکان

۱۹بهمن ساعت ۹:۳۰

کتابخانه مرکزی ارومیه

کلاس آموزش فلسفه برای کودک

۱۹ بهمن ساعت۱۰:۳۰

کتابخانه مرکزی ارومیه

جشن فرهنگی انقلاب شامل: نقاشی، انشاء نویسی و تهیه روزنامه دیواری

۱۹بهمن ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی شهید باهنر ارومیه

نشست قصه ­گویی

۱۴ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی شهید باهنر ارومیه

برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی

از ۱۴ تا ۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی یار مهربان روستای قولنجی

نشست کتاب‌خوان ­

۱۴ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی یار مهربان روستای قولنجی

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۴ بهمن ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی یار مهربان روستای قولنجی

نشست قصه ­گویی

۱۴ بهمن ساعت ۱۲:۳۰

کتابخانه عمومی یار مهربان روستای قولنجی

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر

از ۱۴ تا ۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی روستای افق دانش راژان

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر

از ۱۴تا۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی روستای افق دانش راژان

نشست کتاب‌خوان ­مدرسه ­ای

۱۴بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی روستای افق دانش راژان

نشست معرفی کتاب

۱۴بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی روستای افق دانش راژان

نشست جمع­ خوانی

۱۵بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی استاد شهریار روستای چنقرالو

بازدید جمعی از دانش­آموزان مدرسه الزهرا از کتابخانه

۱۴بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی استاد شهریار روستای چنقرالو

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۶بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی استاد شهریار روستای چنقرالو

مسابقه کتاب‌خوانی به مناسبت دهه فجر

۱۸بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی استاد شهریار روستای چنقرالو

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر

از ۱۴ تا۲۲بهمن

کتابخانه عمومی گنج دانش قوشچی

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی گنج دانش قوشچی

نشست جمع­ خوانی

۱۵بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی گنج دانش قوشچی

نشست کتاب‌خوان ­مدرسه ای

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی گنج دانش قوشچی

نشست قصه ­گویی

۱۸بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیه

نمایشگاه کتاب به مناسبت ایام فاطمیه

از ۱۶ تا۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیه

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر

از ۱۴تا ۲۲بهمن

کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیه

نشست جمع­خوانی کتاب «امام آمد»

۱۴بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیه

نشست کتاب‌خوان ­

۱۴بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیه

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیه

نشست شعرخوانی

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیه

نشست قصه­ گویی

۱۸بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید امینی ارومیه

نشست کتاب‌خوان ­کتابخانه ­ای

۱۸ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیه

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر

از ۱۴تا ۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیه

نشست کتاب‌خوان ­مدرسه­ ای

۱۴بهمن ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیه

نشست قصه ­گویی

۱۵بهمن ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیه

نشست جمع­ خوانی

۱۶بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیه

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۷بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیه

نشست معرفی کتاب

۱۸بهمن ساعت ۱۶:۳۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیه

نشست کتاب‌خوان

۲۱بهمن ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی شهید مطهری ارومیه

نمایشگاه کتاب به مناسبت ایام فاطمیه

از ۱۶ تا ۲۱ بهمن

کتابخانه عمومی شهدای کشتیبان روستای کشتیبان شهرستان ارومیه

نمایشگاه کتاب به مناسبت دهه فجر در کتابخانه

از ۱۴ تا ۲۲ بهمن

کتابخانه عمومی شهدای کشتیبان روستای کشتیبان شهرستان ارومیه

مسابقه نقاشی به مناسبت دهه فجر

۱۴بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای کشتیبان روستای کشتیبان شهرستان ارومیه

نشست جمع­ خوانی کتاب «درس هایی از امام خمینی(ره)»

۱۶بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی شهدای کشتیبان روستای کشتیبان شهرستان ارومیه

نشست جمع­ خوانی کتاب «امام خمینی(ره) و جهان اسلام»

۱۸بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه مرکزی ارومیه

کلاس آموزش فلسفه برای ناشنوایان در مدرسه عرصه تلاش

۱۵بهمن ساعت۹

کتابخانه مرکزی ارومیه

نشست قصه گویی برای ناشنوایان در مدرسه عرصه تلاش

۱۵ بهمن ساعت۱۰

کتابخانه مرکزی ارومیه

نشست کتاب‌خوان

۱۷بهمن ساعت۱۱

کتابخانه مرکزی ارومیه

کلاس آموزش داستان نویسی

۱۸ بهمن ساعت۱۶

کتابخانه مرکزی ارومیه

کارگاه داستان نویسی برای کودکان

۱۹بهمن ساعت ۹:۳۰

کتابخانه مرکزی ارومیه

کلاس آموزش فلسفه برای کودک

۱۹ بهمن ساعت۱۰:۳۰

کتابخانه مرکزی ارومیه

جشن فرهنگی انقلاب شامل: نقاشی، انشاء نویسی و تهیه روزنامه دیواری

۱۹بهمن ساعت ۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی شهید مفتح چایپاره

نمایشگاه کتاب با موضوع دهه فجر

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی شهید مفتح چایپاره

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه شهید محمدزاده

۱۴ بهمن ساعت ۹

کتابخانه عمومی شهید مفتح چایپاره

نشست کتاب‌خوان

۱۴ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی شهید مفتح چایپاره

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه نازنین

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی شهید مفتح چایپاره

نشست قصه گویی در بخش کودکِ کتابخانه

۱۵ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مفتح چایپاره

بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه حضرت زینب(س) از کتابخانه

۱۵ بهمن ساعت ۱۲:۳۰

کتابخانه عمومی شهید مفتح چایپاره

نشست جمع خوانی

۱۶ صبح ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مفتح چایپاره

حلقه کندوکاو

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مفتح چایپاره

نشست نقد کتاب

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی شهید مفتح چایپاره

نشست کتاب‌خوان مدرسه‌ای در مدرسه شهداء

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) چایپاره

نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) چایپاره

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای در مدرسه شهید احمدپور

۱۵ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) چایپاره

نشست کتاب‌خوان

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی امام رضا(ع) چایپاره

نشست جمع خوانی از کتاب «او آمد»

۱۷ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ن والقلم شاهین دژ

نشست کتاب‌خوان

۱۶بهمن ساعت ۱۵:۳۰

کتابخانه عمومی ن والقلم شاهین دژ

نمایشگاه کتاب به مناسب دهه فجر

۱۴بهمن

کتابخانه عمومی دانش شهر کشاورز شهرستان شاهین دژ

نمایشگاه کتاب به مناسب دهه فجر

۱۴بهمن

کتابخانه عمومی مجتمع شاهین دژ

نمایشگاه کتاب به مناسب دهه فجر

۱۴بهمن

کتابخانه عمومی دانش شهر کشاورز شهرستان شاهین دژ

نشست جمع خوانی ویژه کودکان

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی ن والقلم شاهین دژ

نشست قصه گویی + کلاس کاردستی ویژه کودکان

۱۹بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی دانش شهر کشاورز شهرستان شاهین دژ

نشست کتاب‌خوان مدرسه ای با موضوع انقلاب اسلامی

۱۷بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فجر شهرستان مهاباد

نشست قصه گویی از کتاب «۹۸ قصه ساده برای کودکان؛ قصه موش پرکار»

۱۴ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فجر شهرستان مهاباد

نشست قصه گویی از کتاب «قصه های ساده برای کودکان؛ قصه تاجر امانتدار»

۱۵ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی فجر شهرستان مهاباد

نشست کتاب‌خوان

۱۶ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی فجر شهرستان مهاباد

نشست قصه گویی از کتاب «قصه های ساده برای کودکان؛ قصه تاجر امانتدار»

۱۶ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی فجر شهرستان مهاباد

نشست جمع خوانی

۱۷ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی فجر شهرستان مهاباد

نشست قصه گویی از کتاب «شب بخیر کوچولو؛ قصه آرزوی ماهی کوچولو»

۱۸ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو

نشست کتاب‌خوان «کتاب و نشاط» ویژه کودکان و نوجوانان

۱۸بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو

کلاس اوریگامی و مجسمه سازی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰:۳۰

کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو

نشست قصه گویی ویژه خردسالان

۱۹بهمن ساعت ۱۱:۴۵

کتابخانه عمومی ولی‌عصر(عج) ماکو

نشست کتاب‌خوانی

۱۵ بهمن ساعت ۱۳:۳۰

کتابخانه عمومی ولی‌عصر(عج) ماکو

حلقه کندوکاو ویژه کودکان و نوجوانان

۱۸ بهمن ساعت ۱۶

کتابخانه عمومی ولی‌عصر(عج) ماکو

کارگاه کاردستی و اوریگامی

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی ولی‌عصر(عج) ماکو

نشست قصه گویی

۱۹ بهمن ساعت ۱۲

کتابخانه عمومی ولی‌عصر(عج) ماکو

نمایشگاه کتاب ویژه دهه فجر

از ۱۴ الی ۲۰ بهمن

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی بازرگان

نشست خاطره گویی برای اعضاء توسط مسئولین سپاه

۱۵بهمن ساعت ۱۲:۳۰

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی بازرگان

نشست قصه گویی

۱۵بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی بازرگان

نشست جمع خوانی

۱۶بهمن ساعت۱۱:۳۰

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی بازرگان

نشست کتاب‌خوان

۱۷بهمن ساعت ۱۲:۳۰

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی بازرگان

نشست جمع خوانی با موضوع ایام فاطمیه

۱۷ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی بازرگان

نشست قصه گویی

۱۹ بهمن ساعت ۱۰

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی بازرگان

کلاس آموزش کاردستی

۱۹ بهمن ساعت ۱۱

کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی بازرگان

نشست کتاب‌خوان با موضوع ایام فاطمیه و دهه فجر

۱۹ بهمن ساعت ۱۲