شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۳

معرفی کتاب «اردشیر و درخت زندگی»

كتابخوان مجازي

طه بردستانی از فعال ترین افراد در پویش کتاب خوان مجازی، کتاب «اردشیر و درخت زندگی» را به ما معرفی می کند. آقای امید پناهی آذر این کتاب را بر اساس حکایتی از مثنوی نوشته است.