پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۲

معرفی کتاب «ماه و ماهی»

كتابخوان مجازي

«ماه و ماهی» سروده شکوه قاسم نیا کتاب شعری است که خانم مائده سادات روشندل بخش هایی از آن را برای شما عزیزان می خواند.