دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۷

به همت کتابخانه عمومی شهید مطهری (ره) بندرعباس برگزار شد؛

جلسه آموزش مدیریت پسماند و جمع‌خوانی کتاب آموزش بازیافت با حضور دانش‌آموزان

کراپ‌شده - جلسه آموزش مدیریت پسماند در بندرعباس

جلسه آموزش مدیریت پسماند و جمع‌خوانی کتاب بازیافت به همت کتابخانه عمومی شهید مطهری (ره) بندرعباس برای دانش آموزان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی هرمزگان، نشست جمع‌خوانی کتاب آموزش بازیافت و جلسه آموزش مدیریت پسماند به همت کتابخانه عمومی شهید مطهری (ره) و همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس برای دانش آموزان دبستان پسرانه میثم در پارک شهید دباغیان برگزار شد.

پطروس ترابی، مدیرکل اداره پسماند شهرداری بندرعباس گفت: این برنامه آموزشی شامل معرفی پسماند خشک و تر و تفکیک آن؛ همچنین معرفی کتابی درباره این موضوع است.

وی افزود: کتاب آموزش بازیافت، منبعی کاربردی است که به دلیل اهمیت تفکیک پسماند تر و خشک در همه جلسات و نشستهای آموزشی، توزیع می‌شود و با توجه به استقبال مخاطبان به چاپ دوم رسیده است.

طوبی ترابی پور، رئیس کتابخانه عمومی شهید مطهری (ره) نیز دراین نشست با تقدیر از سلامی، کتابدار این کتابخانه برای برپایی نشست مدیریت بازیافت، گفت: همکاری کتابخانه شهید مطهری (ره) و اداره کل پسماند شهرداری بندرعباس از ۶ ماه پیش آغاز شده و امیدواریم با فعالیت نیروهای فرهنگی این اداره، شاهد بازخورد مناسبی در موضوعات آموزش و کتابخوانی از جامعه باشیم.
وی گفت: برگزاری جلسات جمع‌خوانی، جهت ترویج مطالعه امری ضروری و برای پرورش نسلی کتاب‌خوان و حامی محیط‌زیست باید کودکان را از سنین دبستان با این موضوعات آشنا کنیم.

.