شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۰

در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در لرستان صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان اداره کل کتابخانه های عمومی استان و شهرداری خرم آباد

انعقاد تفاهم نامه با سازمان شهرداری

علی جهان آرا مدیر کل کتابخانه های عمومی استان لرستان و شاهین احمدی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خرم آباد تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان در جلسه ای که به منظور امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان طرفین در اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان برگزار شد، علی جهان آرا مدیر کل کتابخانه های عمومی استان توجه به کتاب و کتاب خوانی را عاملی مهم در جهت ارتقای سطح آگاهی و معلومات عموم شهرودان برشمرد و گسترش و ارتقای فرهنگ مطالعه را در گرو مشارکت و همکاری سایر دستگاه های فرهنگی دانست.

وی افزود: فردی که مطالعه می کند از دانش و بینش عمیق تری نسبت به حوزه های مختلف برخوردار است و در نتیجه شهروند مفیدتری برای جامعه است.

جهان آرا  انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان اداره کل کتابخانه های عمومی استان و سازمان شهرداری را حائز اهمیت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با انعقاد تفاهم نامه همکاری با سایر دستگاه های فرهنگی استان همچون سازمان شهرداری شاهد ارتقای روز افزون فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در بین اقشار مختلف مردم استان باشیم.

شاهین احمدی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خرم آباد نیز در این دیدار با بیان اینکه فرهنگ سازی در میان شهروندان یکی وظایف اصلی سازمان شهرداری به شمار می آید اظهار داشت: اهمیت کار در حوزه مسائل فرهنگی باید  باور مردم و مسئولین باشد و اگر این امر تحقق یابد به یکی از اهداف مهم خود در زمینه توسعه فرهنگی دست یافته ایم.

احمدی انعقاد تفاهم نامه همکاری با اداره کل کتابخانه های عمومی استان را فصل نوینی در انجام فعالیت های مشترک میان دو سازمان دانست  و ابراز امیدواری کرد که طرفین بتوانند از ظرفیت موجود در راستای ارتقا و گسترش سطح فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی به خوبی بهره بگیرند.

در پایان این جلسه پس از بررسی و تصویب بندهای مربوطه، تفاهم نامه همکاری مشترک میان دو سازمان به امضای طرفین رسید.

عضویت نیم بهای کارکنان سازمان شهرداری، ایجاد کتابخانه های مشارکتی در سطح شهر، برگزاری مسابقات کتابخوانی، برپایی جلسات نقد کتاب و برگزاری نشست های کتابخوان و انجام تبلیغات شهری در حوزه کتاب و کتابخوانی توسط سازمان شهرداری از مهمترین مفاد تفاهم نامه مشترک بود میان اداره کل کتابخانه های عمومی استان و سازمان فرهنگی شهرداری خرم آباد بود.