چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۸

در یازدهمین نمایشگاه کتاب استان صورت گرفت؛

همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی و نیروی انتظامی گلستان

انعقاد تفاهم نامه همکاری

تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و نیروی انتظامی استان گلستان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی گلستان، در جریان برپایی یازدهمین نمایشگاه کتاب استانی، تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و نیروی انتظامی استان گلستان منعقد شد.

رضا قوانلو، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به همکاری این اداره کل در قالب ۲۴ تفاهم‌نامه با سایر دستگاه‌های استانی، اظهار داشت: بی‌شک مطالعه، یکی از مؤلفه‌های مهم در حوزه توسعه فرهنگی است. مطالعه مفید، افزایش کیفیت و درنتیجه توسعه پایدار را به دنبال خواهد داشت. تفاهم‌نامه‌هایی که با ادارات بسته می‌شود، ما را در پیشبرد اهداف مان کمک خواهد کرد.

معاون نیروی انتظامی استان نیز در این نشست گفت: نگاه پلیس از رویکرد تهدید محور به جامعه‌محور تغییر کرده و در حال حاضر بحث آموزش و پیشگیری از آسیب‌ها موردتوجه قرار گرفته است. استفاده از فضای مجازی و ایمنی در برابر مخاطرات آن مستلزم آموزش، پیشگیری و شناخت صحیح است؛ این امر تنها به کمک دستگاه‌های فرهنگی تحقق می‌یابد. تعامل و امضای تفاهم‌نامه‌ها، به رشد در مجموعه نیروی انتظامی نیز منجر خواهد شد.

گفتنی است، اداره کل کتابخانه‌های عمومی گلستان در راستای نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه در ادارات، تاکنون بیست‌وپنج تفاهم‌نامه همکاری با سایر دستگاه‌های استان منعقد کرده است.