جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۹

داستان "صیاد و آهو" از زبان کیاناسادات

پويش كتابخوان مجازي

کیاناسادات عقیلی، عضو کتابخانه عمومی شهیدربانی بندرگز یکی از شرکت کنندگان در جشنواره کتابخوان رضوی است.