فهرست و اطلاعات مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

ردیف

پست رسمی

نام

نام‌خانوادگی

تاریخ تولد

تاریخ انتصاب

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل خدمت

۱

دبیرکل نهاد

مهدی 

رمضانی

۷ خرداد ۱۳۶۲

۲۳ آذر ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

اندیشه سیاسی در اسلام

ستاد مرکزی

۲

مدیرکل امور عمرانی

هادی

امیری

۳۰ شهریور ۱۳۶۲

۷ آذر ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

ستاد مرکزی

۳

سرپرست اداره کل امور مجلس و استانها

عباس

نعمتی 

۱ فروردین ۱۳۵۴ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ 

کارشناسی

مدیریت صنعتی

ستاد مرکزی

۴

مدیرکل حراست

سیدمحمدرضا

هاشمی نیا

۸ فروردین ۱۳۵۶

۵ مرداد ۱۴۰۰ 

ستاد مرکزی

۵

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل

مهدی

توکلیان

۱ شهریور ۱۳۵۴

۸ تیر ۱۳۹۹

ستاد مرکزی

۶

معاون اداری و مالی

محمد

احمدوند

۹ اردیبهشت ۱۳۶۳

۷ دی ۱۴۰۰

دکتری

مدیریت فناوری اطلاعات

ستاد مرکزی

۷

معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات

سیدباقر

میرعبداللهی

۳ خرداد ۱۳۴۸

۱ شهریور ۱۳۹۳

دکتری

الهیات و معارف اسلامی

ستاد مرکزی

۸

معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی

مهدی

رمضانی

۷ خرداد ۱۳۶۲

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

اندیشه سیاسی در اسلام

ستاد مرکزی

۹

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

محمدکریم

کشاورز

۱۰ اسفند ۱۳۵۱

۱ تیر ۱۴۰۰

ستاد مرکزی

۱۰

مدیرکل منابع انسانی و امور پشتیبانی

محمدعلی

محمدی

۲۸ شهریور ۱۳۶۱

۷ دی ۱۴۰۰

کارشناسی 

حسابداری

ستاد مرکزی

۱۱

مدیرکل دفتر امور حقوقی

ستاد مرکزی

۱۲

مدیرکل دفتر بودجه، تشکیلات و بهبود مدیریت

مجید

سلیمانی

۲۵ شهریور ۱۳۵۱

۱۴ مهر ۱۳۹۹

معادل کارشناسی ارشد

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

ستاد مرکزی

۱۳

مدیر دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

سجاد

عمرانی

۳ بهمن ۱۳۶۱

۳۰ آذر ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

ستاد مرکزی

۱۴

مدیر هسته گزینش

عباس

نعمتی

۱ فروردین ۱۳۵۴

۲۴ آبان ۱۴۰۰

کارشناسی مدیریت صنعتی

ستاد مرکزی

۱۵

مشاور معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات

فرزانه

پارساء

۲۴ خرداد ۱۳۴۷

۱ فروردین ۱۳۹۶

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۱۶

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی

سیامک

محبوب مناس

۱ دی ۱۳۶۰

۱۵ مهر ۱۳۹۴

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۱۷

مدیرکل دفتر پژوهش و آموزش

سجاد

محمدیان

۲۳ شهریور ۱۳۶۶

۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۱۸

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات

مهدی 

رمضانی

۱۱ آبان ۱۳۵۸

۱۳ دی ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

مدیریت فناوری اطلاعات

ستاد مرکزی

۱۹

مشاور معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی

مرضیه 

خالویی

۲۸ شهریور ۱۳۶۰

۲۶ بهمن ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

کتابداری و اطلاع رسانی

ستاد مرکزی

۲۰

مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌ها

سیدباقر

میرعبداللهی

۳ خرداد ۱۳۴۸

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

دکتری

الهیات و معارف اسلامی

ستاد مرکزی

۲۰

مدیرکل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی

هادی

آشتیانی عراقی

۲۱ اسفند ۱۳۵۹

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

کارشناسی

الهیات و معارف اسلامی

ستاد مرکزی

۲۲

مدیرکل توسعه کتابخانه‌ها و مشارکت‌ها

اصغر

گودرزی

۳ دی ۱۳۶۱

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۲۳

مدیرکل

پروانه

رضا قلی‌زاده

۵ شهریور ۱۳۵۵

۱ تیر ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

ارتباطات اجتماعی

استان اردبیل

۲۴

سرپرست

رمضانعلی 

معتمدی

۱ بهمن ۱۳۴۱

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

کارشناسی

فقه و اصول

استان اصفهان

۲۵

سرپرست

هادی 

آشتیانی عراقی

۲۱ اسفند ۱۳۵۹ 

۷ تیر ۱۳۹۹

کارشناسی 

الهیات و معارف اسلامی

استان البرز

۲۶

مدیرکل

سمیه

حیدری

 ۱۷ شهریور ۱۳۶۰

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

کارشناسی 

مهندسی نرم افزار

استان ایلام

۲۷

مدیرکل

شهرام

خدایی علمداری

۲۵ آذر ۱۳۴۴

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارشناسی ارشد

بازیگری و کارگردانی

استان آذربایجان شرقی

۲۸

مدیرکل

خدیجه

معصومی

۳۰ مهر ۱۳۶۱

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان آذربایجان غربی

۲۹

مدیرکل

حیدر

راهب

۱۵ اسفند ۱۳۶۷

۹ اسفند ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

استان بوشهر

۳۰

مدیرکل

علیرضا

زندوکیلی

۲۷ شهریور ۱۳۵۵

۴ دی ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

استان تهران

۳۱

سرپرست

احمد

فرهادی بابادی

۴ خرداد ۱۳۶۶

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

فلسفه

استان چهارمحال و بختیاری

۳۲

مدیرکل

محمدرضا

رضایی

۹ آبان ۱۳۴۵

۱۰ دی ۱۳۹۳

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

استان خراسان جنوبی

۳۳

مدیرکل

علی اکبر

سبزیان

۱۰ مرداد ۱۳۶۱

۱۳ اسفند ۱۳۹۶

کارشناسی

مدیریت امور فرهنگی

استان خراسان رضوی

۳۴

سرپرست

مهدی

آریان

۲۸ شهریور ۱۳۶۱

۳۱ شهریور ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

تاریخ

استان خراسان شمالی

۳۵

سرپرست

عباس

حسین زاده بندقیری

۱۰ تیر ۱۳۶۴

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان خوزستان

۳۶

سرپرست

ایرج

صادقی

۱ اسفند ۱۳۴۸

۳۱ شهریور ۱۴۰۰

کارشناسی

فرهنگ و معارف اسلامی

استان زنجان

۳۷

مدیرکل

محمد

طاهریان

۶ تیرماه ۱۳۵۸

۱۶ آذر ۱۳۹۹

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

استان سمنان

۳۸

مدیرکل

حامد

زارعی

۲۳ دی ۱۳۶۱

۷ اسفند ۱۳۹۷

کارشناسی

مهندسی صنایع

استان سیستان و بلوچستان

۳۹

مدیرکل

روح اله

منوچهری

۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

۱ فروردین ۱۳۹۷

دکترای تخصصی PhD

کتابداری و اطلاع‌رسانی

استان فارس

۴۰

مدیرکل

فاطمه

محمدبیگی

۹ فروردین ۱۳۶۲

۱ آبان ۱۳۹۸

دکتری

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان قزوین

۴۱

سرپرست 

سجاد

عمرانی

۳ بهمن ۱۳۶۱

۲۸ اسفند ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

استان قم

۴۲

مدیرکل

محمد

مخدومی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵

۲۸ اسفند ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی

استان کردستان

۴۳

مدیرکل

احمد

وفائی

۲ آبان ۱۳۵۵

۱ تیر ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

ادبیات

استان کرمان

۴۴

مدیرکل

معصومه

حسنی خونسار

۱ مرداد ۱۳۵۶

۶ شهریور ۱۳۹۵

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان کرمانشاه

۴۵

سرپرست

محسن

جبارنژاد

۳۱ شهریور ۱۳۶۶

۸ خرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

استان کهگیلویه و بویراحمد

۴۶

مدیرکل

عبدالحی

میرزاعلی

۱ آذر ۱۳۴۵

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

استان گلستان

۴۷

مدیرکل

پریسا

کرمی

۲۹ شهریور ۱۳۵۶

۲۳ دی ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

استان گیلان

۴۸

مدیرکل

فرشته

طهماسبی

۱ مهر ۱۳۵۱

۱ تیر ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

جغرافیای طبیعی

استان لرستان

۴۹

مدیرکل

آرزو

ولی پور پاشاکلائی

۱۷ شهریور ۱۳۵۶

۵ مهر ۱۳۹۵

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی

استان مازندران

۵۰

سرپرست

سکینه خاتون

مهدیان‌پور

۲۷ مهر ۱۳۴۵

۱ آبان ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

مدیریت فرهنگی

استان مرکزی

۵۱

مدیرکل

امینه

دریانورد

۱ فروردین ۱۳۵۲

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

استان هرمزگان

۵۲

مدیرکل

عاطفه

زارعی

۲ فروردین ۱۳۵۵

۱ تیر ۱۳۹۴

دکترای تخصصی PhD

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان همدان

۵۳

مدیرکل

رقیه

دوست فاطمیها

۲۵ شهریور ۱۳۵۵

۸ بهمن ۱۳۹۳

کارشناسی

آموزش ابتدائی

استان یزد

ارسال نظر

    • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
    • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
2 + 11 =