فهرست و اطلاعات مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

لوگو

ردیف

پست رسمی

نام

نام‌خانوادگی

تاریخ تولد

تاریخ انتصاب

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

محل خدمت

۱

دبیرکل نهاد

مهدی 

رمضانی

۷ خرداد ۱۳۶۲

۲۳ آذر ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

اندیشه سیاسی در اسلام

ستاد مرکزی

۲

مدیرکل امور عمرانی

هادی

امیری

۳۰ شهریور ۱۳۶۲

۷ آذر ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

ستاد مرکزی

۳

مدیرکل امور استانها

محمدعلی

میرزایی 

۳ آبان ۱۳۶۰ ۶ مهر ۱۴۰۱ 

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

ستاد مرکزی

۴

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

حسین حاجی ابراهیمی

۱۰ خرداد ۱۳۳۷

۲۵ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

ستاد مرکزی

۵

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل

محمدمهدی

زرافشان

۳۰ بهمن ۱۳۶۸

۴ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی مدیریت دولتی

ستاد مرکزی

۶

معاون اداری و مالی

محمد

احمدوند

۹ اردیبهشت ۱۳۶۳

۷ دی ۱۴۰۰

دکتری

مدیریت فناوری اطلاعات

ستاد مرکزی

۷

معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات

سیدباقر

میرعبداللهی

۳ خرداد ۱۳۴۸

۱ شهریور ۱۳۹۳

دکتری

الهیات و معارف اسلامی

ستاد مرکزی

۸

معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی

محمدرضا

هراتی

۲۰ خرداد ۱۳۶۴

۵ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

زیست شناسی

ستاد مرکزی

۹

ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی

سیداسمعیل

فخاری

۱۳ دی ۱۴۰۱

ستاد مرکزی

۱۰

مدیرکل منابع انسانی و امور پشتیبانی

محمدعلی

محمدی

۲۸ شهریور ۱۳۶۱

۷ دی ۱۴۰۰

کارشناسی 

حسابداری

ستاد مرکزی

۱۱

مدیرکل دفتر امور حقوقی

ستاد مرکزی

۱۲

مدیرکل دفتر بودجه، تشکیلات و بهبود مدیریت

حسین

آقایی

۱۴ دی ۱۴۰۱

ستاد مرکزی

۱۳

سرپرست دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

عباس

نعمتی

۱ فروردین ۱۳۵۴

۹ فروردین ۱۴۰۲

کارشناسی

مدیریت صنعتی

ستاد مرکزی

۱۴

مدیر هسته گزینش

عباس

نعمتی

۱ فروردین ۱۳۵۴

۲۴ آبان ۱۴۰۰

کارشناسی مدیریت صنعتی

ستاد مرکزی

۱۵

مشاور معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات

فرزانه

پارساء

۲۴ خرداد ۱۳۴۷

۱ فروردین ۱۳۹۶

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۱۶

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی

سکینه

قاسم‌پور

۱۲ بهمن ۱۳۶۲

۸ مرداد ۱۴۰۱

دکتری

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۱۷

مدیرکل دفتر پژوهش و آموزش

سجاد

محمدیان

۲۳ شهریور ۱۳۶۶

۳۰ مهرماه ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۱۸

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

احسان

کاوه

30 فروردین ۱۴02

ستاد مرکزی

۱۹

مشاور معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی

مرضیه 

خالویی

۲۸ شهریور ۱۳۶۰

۲۶ بهمن ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

کتابداری

ستاد مرکزی

۲۰

مدیرکل تأمین منابع کتابخانه‌ها

حامد 

عبدوس

8 خرداد ۱۴۰2

ستاد مرکزی

۲۰

مدیرکل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی

محمدرضا

اسفاری

۵ شهریور ۱۳۶۱

۲ مهر ۱۴۰۱

کارشناسی

مهندسی برق

ستاد مرکزی

۲۲

مدیرکل توسعه کتابخانه‌ها و مشارکت‌ها

اصغر

گودرزی

۳ دی ۱۳۶۱

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ستاد مرکزی

۲۳

مدیرکل

پروانه

رضا قلی‌زاده

۵ شهریور ۱۳۵۵

۱ تیر ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی

استان اردبیل

۲۴

مدیرکل

علی

شاه نظری

۱ فروردین ۱۳۵۴

۲۸ اسفند ۱۴۰۱

استان اصفهان

۲۵

مدیرکل

علی

معدنی‌پور

 ۵ مرداد ۱۳۵۷

۸ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی

کتابداری

استان البرز

۲۶

مدیرکل

سمیه

حیدری

 ۱۷ شهریور ۱۳۶۰

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

کارشناسی 

مهندسی نرم افزار

استان ایلام

۲۷

مدیرکل

اسد

بابائی بارنجی

۳۰ تیرماه ۱۳۵۶ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

استان آذربایجان شرقی

۲۸

مدیرکل

خدیجه

معصومی

۳۰ مهر ۱۳۶۱

۱۱ اسفند ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان آذربایجان غربی

۲۹

مدیرکل

حیدر

راهب

۱۵ اسفند ۱۳۶۷

۹ اسفند ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

استان بوشهر

۳۰

مدیرکل

علیرضا

زندوکیلی

۲۷ شهریور ۱۳۵۵

۴ دی ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

تصوف و عرفان اسلامی

استان تهران

۳۱

مدیرکل

احمد

فرهادی بابادی

۴ خرداد ۱۳۶۶

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

فلسفه

استان چهارمحال و بختیاری

۳۲

مدیرکل

محمود

حاجی

۲۱ تیر ۱۳۶۴

۲۳ اسفند ۱۳۹۹

کارشناسی

مدیریت امور فرهنگی

استان خراسان جنوبی

۳۳

مدیرکل

علی اکبر

سبزیان

۱۰ مرداد ۱۳۶۱

۱۳ اسفند ۱۳۹۶

کارشناسی

مدیریت امور فرهنگی

استان خراسان رضوی

۳۴

مدیرکل

مهدی

آریان

۲۸ شهریور ۱۳۶۱

۳۱ شهریور ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد

تاریخ

استان خراسان شمالی

۳۵

مدیرکل

عباس

حسین‌زاده بندقیری

۱۰ تیر ۱۳۶۴

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان خوزستان

۳۶

مدیرکل

محمد

رضاخانی

۱ شهریور ۱۳۵۶

۱ تیر ۱۴۰۱

کارشناسی

فقه و اصول

استان زنجان

۳۷

مدیرکل

محمد

طاهریان

۶ تیرماه ۱۳۵۸

۱۶ آذر ۱۳۹۹

کارشناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

استان سمنان

۳۸

مدیرکل

حامد

زارعی

۲۳ دی ۱۳۶۱

۷ اسفند ۱۳۹۷

کارشناسی

مهندسی صنایع

استان سیستان و بلوچستان

۳۹

سرپرست

محمدحسین

فیروزی

۱ اردیبهشت ۱۳۶۷

۱ اسفند ۱۴۰۱

کارشناسی

حسابداری

استان فارس

۴۰

مدیرکل

فاطمه

محمدبیگی

۹ فروردین ۱۳۶۲

۱ آبان ۱۳۹۸

دکترای تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان قزوین

۴۱

مدیرکل

مهدی

توکلیان

۱ شهریور ۱۳۵۴

۳ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی

درجه ۳ هنری

استان قم

۴۲

مدیرکل

محمد

مخدومی

۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵

۲۸ اسفند ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی

استان کردستان

۴۳

مدیرکل

احمد

وفائی

۲ آبان ۱۳۵۵

۱ تیر ۱۳۹۸

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

استان کرمان

۴۴

مدیرکل

معصومه

حسنی خونسار

۱ مرداد ۱۳۵۶

۶ شهریور ۱۳۹۵

کارشناسی ارشد

کتابداری

استان کرمانشاه

۴۵

مدیرکل

محسن

جبارنژاد

۳۱ شهریور ۱۳۶۶

۸ خرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

استان کهگیلویه و بویراحمد

۴۶

مدیرکل

عبدالحی

میرزاعلی

۱ آذر ۱۳۴۵

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

کارشناسی ارشد

علوم قرآن و حدیث

استان گلستان

۴۷

مدیرکل

یاسر

تقوی گیلوان

۱۰ خرداد ۱۳۶۰

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی

استان گیلان

۴۸

مدیرکل

سیدسجاد

راستخانه

۲۳ خرداد ۱۳۶۶

۲۴ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

اقتصاد انرژی

استان لرستان

۴۹

مدیرکل

سکینه خاتون

مهدیان‌پور

۱۴ اسفند ۱۴۰۱

استان مازندران

۵۰

مدیرکل

علی

گودرزی‌زاده

۱۸ دی ۱۴۰۱

استان مرکزی

۵۱

مدیرکل

امینه

دریانورد

۱ فروردین ۱۳۵۲

۲۴ اسفند ۱۳۹۹

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

استان هرمزگان

۵۲

مدیرکل

عاطفه

زارعی

۲ فروردین ۱۳۵۵

۱ تیر ۱۳۹۴

دکترای تخصصی

کتابداری

استان همدان

۵۳

مدیرکل

محمدمحسن

رفیعی ابراندآبادی

۱۰ آذر ۱۳۶۲

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

استان یزد

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
0 + 0 =