دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۸

با حضور اتباع عضو کتابخانه برگزار شد؛

جشن روز پناهندگان در کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) مهمانهشر تربت جام

کتابخانه عمومی ثامن الائمه (ع)

روز جهانی پناهندگان در کتابخانه عمومی ثامن الائمه (ع)، مهمانشهر تربت جام و با مهاجرین افغان گرامی داشته شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، جشن روز جهانی پناهندگان  در کتابخانه عمومی ثامن الائمه (ع)، مهمانشهر تربت جام که در آن مهاجرین افغان ساکن هستند برگزار شد.

هما جمشیدی فرد مسئول کتابخانه ثامن الائمه (ع) ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی پناهندگان به افراد شرکت کننده در این مراسم، از افراد فعال کتابخانه در زمینه های شرکت در برنامه های فرهنگی کتابخانه، تعداد امانت بالا تقدیر کرد.

قصه گویی کودکان به زبان محلی، شعر خوانی درباره کشور افغانستان، تقدیر از اعضای فعال در برنامه های فرهنگی، تقدیر از عضو فعال و کتاب خوان که بیشترین امانت کتاب را داشته از جمله برنامه های برگزار شده در این مراسم بود.

 کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) مهمانشهر  در سال ۱۳۹۳ تاسیس شده است و یکی از کتابخانه های شهرستان تربت جام که در ۱۰کیلومتری این شهرستان می باشد. این کتابخانه در جمع اهالی مهمانشهر با مهاجران افغانی واقع شده است.