دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۷

فیلم/

طرح «باهم بخوانیم» در کتابخانه شهدای سنجان؛ استان مرکزی

کتابخانه شهدای سنجان استان مرکزی

طرح «با هم بخوانیم» طرحی است مطالعاتی که برای اولین بار در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ در ۹۸ کتابخانه عمومی مستقر در مناطق محروم کشور به اجرا در آمد که طی آن اعضای ۹ تا ۱۲ ساله این کتابخانه ها در گروه های ۱۲ نفری، در جریان این سیر مطالعاتی هدفمند قرار گرفتند.